Sida 4 . Copyright Erik Boberg

CMV: Hela graviditeten

Virala infektioner och parasiter under graviditet

0

Gestationsålder: Veckor

2

14

28

40

Födsel

Ägglossning och Befruktning

21

Sista normala mensens sista dag.

Rubella

- Svåra fosterskador om det drabbar ovaccinerad mamma i första trimestern. Ofarligt om det drabbar senare.
-
Ingen verksam behandling finns
- Postexpositionsprofylax fungerar inte
- Diskutera avbrytande av graviditeten
eller fosterdiagnostik.

Rubella: första trimestern

CMV

- Herpesvirus
- 30%
av gravida i Sverige saknar antikroppar. De kan få primärinfektion under graviditet.
- Man kan också
sekundärinfekteras om man träffar på en annan stam än den man tidigare infekterats med.
- Om modern primärinfekteras under graviditeten kan viruset spridas över placenta och barnet riskerar hörselskador: Sannolikt större risk om tidigare infektion. Skadorna kan uppstå långt efter födsel.
- Om barnet ej infekteras intrauterint får det med stor sannolikhet smittan efter födsel, men har då också antikroppar från modern (som ju då antagligen redan tidigare haft infektion och

utvecklat dessa), varför det inte blir särskilt sjukt.
- Primärinfektion hos gravid kvinna: Okarakteristiska symptom , eller subklinisk . En liten del får mononukleosliknande bild, eller guillain Barré .
- Diagnos: IgG/IgM
- Diagnos hos barnet: CMV-DNA från blod taget vid PKU-prov. Viktigt då hörselskador kan debutera sent och man om diagnos har en adress på dessa!

Parvovirus B19: andra trimestern

Parvovirus B19

- Femte sjukan, erytema infectiosum
- Infekterar erytropoesens stamceller:
Ger övergående avbrott i erytropoesen under någon vecka.
- Fostret är i särskilt andra trimestern beroende av hög erytrocytproduktion och kan få grav anemi
- Moder:
Sparsamma symptom, artralgier (symmetriska på fingrar, händer knän—kan komma och gå i månader), eventuellt erytem (kinder till sträcksidor av  armar och ben)
- Diagnos hos gravid: UL av fostret visar hydrops och ökade flöden i navelvenen som tecken till anemi. Parvospecifik IgG, parvovirus-DNA i fostervatten/blod
- Tänk på sjukdomen, kör UL om dagisepidemi tex.
- Behandling: Transfusioner till fostret. Viss risk för fosterdöd i samband med det ingreppet.  Ingen risk för missbildningar om fostret överlever anemin.

Slutet av grav och amning: HIV

HIV

- Smittorisk ffa i slutet av grav, vid förlossning och vid amning. Ju allvarligare infektion, desto högre smittorisk och risk för smitta tidigare i grav. Smittorisk utan prevention: 16-40%
- Prevention av spridning: Antiviral behandling till moder och barn, elejktivt sectio, avrådan från amning. Risk i dagsläget för spridning till barnet är c:a 1 %.
- Screening:
Alla mödrar i början av graviditeten.

Förlossning och amning: HBV, Varicella

Hepatit B (HBV)

- HBV-infektion förvärras inte av graviditet.
- Barn löper stor risk att utveckla kronisk sjukdom om de smittas!
- Överföring transplacentärt är ovanligt:
C:a 5%.
- Smittorisken är istället i samband med förlossning: 10-95%. Prevention med vaccination av barnet efter födsel och tillförsel av hypergammaglobulin om modern bedöms höggradigt smittsam ( po HBV DNA i blod ).
- Vagnial förlossning och amning är inte kontraindicerade.
- Screening av alla mödrar med HBsAg i blod.

Hepatit C (HCV)

- Ingen förvärring av infektion under graviditet
- Liten risk för fostret: Risk för fosterdöd endast om modern får fulminant infektion under 3:e trimestern.
-
Låg risk för transplacentär smitta (5%): Ökar dock om modern har HIV, får akut hepatit i slutet av graviditeten, eller om modern har hög HCV-RNA titer vid partus.
- Screening: Görs inte. Provtagning om misstanke (IV missbruk, eget önskemål)
- Fungerande vaccin eller profylax till fostret saknas. Kontrollera HCV-RNA hos barnet vid 18 mån ålder.

Varicella: Före v 20

Varicella

- Mycket smittsamt virus som kan ge allvarlig fosterpåverkan om modern smittas för första gången under sin graviditet. >95% av 12-åringar i Stockholm har antikroppar.
- Viss missbildningsrisk (1-2%) pga placentatransmission före v 20 (inga teratogena effekter efter v 20!). Hudärr, hypoplasi av extremiteter, mikroencefali, chorioretinit, katarakt, mental retardation.
- Främsta risk är intrapartal infektion: 5 dagar före—4 dagar efter partus. 15-20% av barnen får svår sjukdom med 30% mortalitet.
1. Mamman saknar antikroppar pga 1:a gångs insjuknande
2. Fostret saknar antikroppar pga inga överförda från mamman.
3. Fostret har omoget immunförsvar på många sätt!
- Bekräfta moderns primärinfektion: Om klassiska symptom. Serologi (IgG mot varicella)
- Handläggning: Ge immunoglobuliner mot varicella till fostret om modern primär-insjuknat 1v före—5 dagar efter partus. Omedelbar antiviral behandling (aciklovir) till fostret vid infektionstecken.
- Behandling av modern: Aciklovir po eller iv + inläggning om allmänpåverkan. PCR mot VZV + serologi. Isoleringsrum. Handläggning tillsammans med infektion.

Referenser

Infektioner under graviditet. Forsgren, M; Petersson, K. Obstetrik: 393-408 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!