Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Toxoplasmos

- Protozo av gruppen coccoider: Katt är huvudvärd.
- Påvisas med giemsafärgning av likvor eller vävnadsbiopsi eller serologiskt med EIA-teknik (?).
1. Könlig reproduktion i tarm hos katt.
2. Utsköljning av oocystor i kattens feces.
3. Spridning av oocytor till människan som agerar mellanvärd (via mat / kattfeces)
4. Penetration av tarmvägg
hos människa och spridning till olika organ.

Vaccination under graviditet

- Generellt restriktiv hållning: Kontraindicerat med levande attenuerade vacciner (MPR, BCG om inte exponering för tuberkulos hos kvinnan, gula febern).
- Vacciner kan ges om ökad exponeringsrisk för kvinnan finns: Dock aldrig MPR-vaccin!
- Influensa:
Större risk för pneumonit / bakteriell pneumoni. Troligen pga minskad lungvolym, nedsatt andningskapacitet och nedsatt immunförsvar. Vaccinering rekommenderas.
- Vaccin som givits under graviditet (oavsett levande eller ej) är aldrig indikation för abort.

Intrauterin fosterdöd (IUFD)

Handläggning IUFD

- UL för att bekräfta: Vid modern kan ej känna fosteraktivitet, BM kan ej hitta hjärtljud.
- Noggrann info
till paret. Samtal. Stöd.
- Vaginal förlossning: Om inte absolut kontraindikation (placenta praevia) då det undviker skada på uterus (underlättar vid framtida ev graviditet) som sectio medför och ger lägre risker för modern.
- Utredning: Enligt ovan tabell.

Orsaker till intrauterin fosterdöd (IUFD)

Preeklampsi: BT, proteinuri?

 

Virus: Virusserologi

CMV, Parvovirus B19

Prtozoer: Giemsafärgning, antigenpåvisning

Toxoplasma Gondii

Bakterier: Odling från cervix, amnion, fosterblod

GBS

Anemi: F-Hb i moderns blod, Rh-status på foster och moder

- Rh-immunisering
- Fetomaternell transfusion

Koagulationsrubbningar: Kardiolipinantikroppar, lupus antikoagulans, AT III, PC

- Anti-fosfolipidsyndrom
- Hereditär trombofili

Kromosomavvikelser: Amniocentes (AMC)

Trisomi 13, 18, 21. 45X

Missbildningar: Obduktion

Strukturella missbildningar, syndrom

Placentasvikt: Placenta-PAD

Tromboser, infarkter

Riskfaktorer IUFD

Maternell ålder

>35 år 40-50% ökad risk jfr 20-29år

Rökning: Sämre syretransport över placenta

Ökad risk ju fler cigaretter under grav.
- Daglig rökning = 40 ökad risk.

Alkohol: Mycket ger sämre tillväxt och ökad risk för missbildningar

Ökad risk hos storkonsumenter av alkohol.

Koffein: Ökar risk för spontanabort

>8 koppar kaffe / dag = x2 risk för IUFD.

Övervikt: Ökad risk med ökat BMI vid inskrivning

 

Log socioekonomisk grupp: Kan ej förklaras med samvarierande faktorer

Lågutbildade = 2x ökad risk IUFD

Tidigare IUFD

3x ökad risk

Referenser

Infektioner under graviditet. Forsgren, M; Petersson, K. Obstetrik: 393-408 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!