Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Handläggning

Sockerinställning

- Blodglukosmätning 4ggr/dag: Modern gör själv! Stämmer av med MVC för justering av insulindoser.
- HbA1c varannan vecka
- Ögonbottenundersökning:
Laserbehandling mot ev proliferativ retinopati.

Fosterkontroller i början av grav

- KUB-test i v 12-13: Kromosomrubbningar?
- UL i v 17-18: Missbildningsdiagnostik, bedömning av ev slutningsdefekter hos fostret.

Fosterkontroller i slutet av grav

- UL med tillväxtkontroll varannan vecka från v 26 (mest tillväxtspurt i slutet av grav). Blodflödesmätning.
- CTG-kontroller från v 34-36 varannan vecka. Ökad risk för IUFD, fetal hypoxi

Kontroller vid förlossningen

- Fortlöpande blodsockerkontroller: Hyperglykemier försämrar värkarbetet och ökar risk för hypoglykemi hos barnet postpartalt.
- Övervaka värkarbete: Barnets storlek, progress av förlossningen, kraft i värkarna. Ökad risk för skulderdystoci!

Gestationell diabetes mellitus

- Pga det ökade insulinbehovet under graviditet får vissa kvinnor (sannolikt oftast sådana med anlag för typ 2 diabetes) en relativ insulinbrist och hyperglykemi under graviditeten.
- Denna gestationsdiabetes definieras på samma sätt som vanlig diabetes: fP-glukos > 7,0 / OGTT med P-glukos > 12,2 2h efter belastningen.
- Sockernivåerna går tillbaka post partum.

Risker för fostret

- Lägre riskökning för missbildning jfr kvinnor med manifest diabetes före graviditet. Pga mycket lite påverkan på P-glukos tidigt i graviditet.

- 15% risk för LGA: Skulderdystoci, plexusskada

Risk för modern

- Ökad risk för preeklampsi
- Ökad risk för diabetes, hypertoni, obesitas och metabolt syndrom, hjärt-/kärlsjukdom
senare i livet. Risk för diabetes 25-40%.

Referenser

Diabtets och graviditet. Hansson, U. Obstetrik: 379-392 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!