Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Endometrios

- Tillväxt av endometriekörtlar på andra platser än i uterus: Ovarier, uterusligament, äggledare, rektovaginala septat, mer avlägsna platser i peritoneum, runt naveln, lymfkärl, hjärta, skelettmuskulatur och ben.
- Mikroskopiska till 1-2cm stora.
-
Nästan alltid funktionella (blöder cykliskt)
- Drabbar upp till 10% av kvinnor i fertil ålder
och nästan 50% av kvinnor med infertilitet.
- Kan ge dysmenorré och bäckensmärtor samt massor fyllda med koagulerat blod ( chokladcystor – uppträder då ovarierna är inblandade).
- Organisering av läckande blod från endometriosen kan ge utspridd fibros , adherenser mellan strukturer i bäckenet, igenpluggning av äggledarnas fimbrieändar och felställning av äggledare och ovarier.
- Smärtorna tros bero på inflammation som initieras av den ektopiska endometrievävnaden.

Teorier bakom uppkomsten

- Backflöde: Av menstruationsblod genom äggledarna och ut i peritoneum är den nuvarande mest accepterade av de tre teorierna. Man har visat i experiment att levande endometrieceller som injiceras i peritoneum-hålan kan inplanteras och överleva.
- Teorin
förklarar dock inte spridningen till lymfkärl, skelettmuskler, lungor och hjärta .
- Metaplastisk differentiering av coelomt epitel är teori nummer två. Coelomt epitel är grunden för endometriet. Kan inte heller förklara de mer avlägsna spridningsplatserna.
- Vaskulär eller intralymfatisk spridning har uppstått som en teori för att förklara spridningen till mer avlägsna platser i kroppen.

Diagnostik

- Handläggs av gynekolog
- Ultraljud

- Explorativ laparoskopi

Behandling

- Kan vara svår: Går ut på att minska smärtan. Minst 6 månaders behandling.
1. NSAID:
i första hand.
2. Hormonell terapi i andra hand. Gestagener kontinuerligt, eller kombinerade P-piller.

Cystor

Ursprung

- Corpus luteum cysta: Fysiologiska, bildas efter ägglossning. Blödning kan uppstå i cystan och ge smärta samt i sällsynta fall ruptur med blödning ut i buken och mer smärta + ev chockbild.
- Follikelcystor: Fysiologiska, bildas av folliklar som inte övergår i corpus luteum pga utebliven ägglossning. De växer istället till under FSH-stimulering. Kan kvarstå flera menscykler och sedan ruptera för att då ge smärta. Uppstår inte under p-pilleranvändning då det ger en nedtryckning av FSH/LH.
- Om ovan nämnda inte rupterar behövs ingen åtgärd. De försvinner spontant. Kan förebyggas med ovulationshämmande behandling (kombinerade p-piller eller p-spruta).
- Dermoidcystor: Uppkommer ur äggceller. Innehåller all möjlig vävnad pga deras totipotens (hår, talg, brosk, ben, nerver, fett etc).
- Endometrioscystor: Chokladliknande innehåll pga gamla blödningar i cystan. Uppstår ur endometrios.

Handläggning

- Bygger på UL-fynd: Slätväggig, enkelrummig, ekofri, < 5cm i diameter, avsaknad av solida partier, i enbart ena ovariet är benigna tecken.
- Om helt benigna tecken: Expektans och kontroll. Har den inte försvunnit efter 6-8v är dock chansen liten att den gör det spontant.
- Om något icke benignt tecken: Laparoskopi och ev laparotomi av cystan. Premenopausala, fertila kvinnor kan göras ovarieresektion, medan

postmenopausala bör övervägas salpingooforektomi.  PAD-diagnos.
- Större operation: Bilateral salpingooforektomi, hysterektomi, omentresektion, etc om starkare misstanke om malignitet (ascites, synbara fynd vid laparotomin etc).

Handläggning

Bedöm allvarlighetsgrad

- ABCDE
- Överväg PVK, dropp och provtagning:
Hb, EVF, LPK, S-CRP, elektrolyter, S-hCG, U-hCG.

Anamnes

- Tidigare sjukdomar och läkemedelsbehandling
- Aktuell graviditet?
- Sexualanamnes:
Partners, skydd, tidigare STD?
- Symptomdebut och –karaktär:
Smärtdebut, förlopp, typ av smärta, ihållande / intervall?
- Associerade symptom: Blödningar? Flytningar?
- Infektionstecken: Feber och sjukdomskänsla

Undersökning / utredning

- Gyn status: Resistenser, ömhet, flytning, blödning.
- Vaginalt UL: Cystor / tumörer, endometrios, vätska i buken, graviditet intrauterint?
- Provtagning: Klamydia, gonorré, cytologprov eventuellt, CRP, Hb, urinsticka, gravtest, ev andra prover beroende på tillstånd.

Diagnoser och handläggning

Referenser

Akuta gynekologiska bukfall. Olovsson, M; Persson, P. Gynekologi: 297-304 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!