Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Flytningar

Cervix-dysplasi / cervixcancer

Candida- vulvovaginit

Bakteriell vaginos

Akut / kronisk cervicit

Endometriecancer

Atrofisk kolpit

Etiologi, flytningar

Normal flytning

- Vit, grynig, lätt syrlig doft.
- Vid ovulation klar flytning, seg som äggvita.
- Består av: Transsudat från väggen, avlossat epitel, mikroorganismer (laktobaciller + enstaka aerober, anaerober).
- Laktobacillerna producerar väteperoxid, vilket anses viktigt för vaginalslemhinnans försvar.

Anamnes vid flytningar

- Färgad flytning? (Blod/infektion)

- Dålig lukt?
- Sveda?
- Smärta? Dysparenui?
- Klåda?
- Miktionsbesvär

Undersökning vid flytningar

- Inflammerad vaginalslemhinna? Candida…
- Cervixförändringar?
- Vulvaförändringar? Blåsor? Vårtor? Eksem?
- Flytningens utseende?
- pH-sticka
- Wet smear / snifftest

Typ av flytning och andra symptom

Orsaker

Utredning

Behandling

Flytning hos liten flicka

- Autoinfektion av hud- eller luftvägspatogener oftast
- Någon gång
främmande kropp

Odling från vaginalsekret med odlingspinne

PcV i väntan på odlingssvar.

Riklig flytning (Cytolytisk flytning)

Tillväxt av laktobaciller hos tonårsflickor och gravida. Kan ha samband med ovulationen

Normalt tillstånd. Ingen

Ingen

Illaluktande, tunn, grågul flytning

Särskilt efter mens och samlag.

Trikomonasflytning: Illaluktande, luftbubblig, ibland blodtillblandad. Svullnad och svår klåda i underlivet. Miktionssveda. 1/3 dock lindriga / inga symptom.

Bakteriell vaginos: Oklart varför man drabbas. 1/10 kvinnor får det i fertil ålder.
Trikomonas: Ovanligt i Sverige. Sexuellt överförbar. Flagellat (trikomonas vaginalis).

Bakteriell vaginos
- Snifftest: Pos vid BV.
- Wet smear: Kockflora, clue cells (epitelceller överlastade med kocker)
- pH-sticka:  > 4,5 (<4,5 utesluter i princip diagnosen)

Trikomonas
- Wet smear: Trikomonier, ”rörliga leukocyter med propeller”

- Metronidazol vaginalgel / klindamycin vagitorier
- 2:a hand metronidazol peroralt
- Ej partnerbehandling
- Risk för prematurbörd
hos gravida. Behandla!

Trikomonias
- Metronidazol / tinidazol peroralt i engångsdos
- Partnerbehandling (STI).

Kesolik vit flytning

- Ibland mycket sparsam
-
Klåda
- Röda, inflammerade slemhinnor
- Rivmärken, fissurer vid klåda
- Ev eksem.

Candidavulvovaginit:
- Pga graviditet, antibiotikabehandling, p-piller, skavning i vulva.
- Östrogenberoende infektion som ffa drabbar postmenopausalt eller före menarche
- Antibiotika slår ut laktobaciller och kan också orsaka infektionen.

- Wer smear: Candidahyfer vid KOH-utstryk.
- Ev
odling och resistensbestämning

- Akut infektion: Klotrimazol vagitorier. Flukonazol po efter 2 recidiv.
- Resistens mot flukonazol: Itrakonazol.
- Graviditet: Vaginala preparat.
- Persisterande klåda, eksem: Grupp II-III steroidkräm / antihistaminer peroralt.

Flytning med uretritsymptom, buksmärtor

- Öm och lättblödande cervix.

Akut cervicit.
- Klamydia vanligast hos kvinnor < 25 år
- Andra agens: Mycoplasma, gonorré

PCR: Cervixsekret/urin. (klamydiaprov)

- Efter vilken STI det rör sig om: Doxyferm / azitromycin, etc.

Konstant slemmig, färglös/grågul, luktlös flytning.

- Portio förstorad

Kronisk cervicit
- Oftast okänd orsak.
- Kvinna > 30 år.
- Ibland STD.
Cervixdysplasi?

- PCR: STD? (klamydiaprov)
- Cellprovtagning: Cervixdysplasi?

- Bredspektrumantibiotika
- Laser eller ev diatermi.

Flytning hos postmenopausal kvinna

Riklig, gul, eller blodtillblandad flytning

Endometriecancer?

Undersökning + Vagnialt UL.

Gul flytning, ej illaluktande

Atrofisk kolpit
- Pga östrogenbrist postmenopausalt eller ibland under amning.

- Wet smear (parabasalceller – små rundade epitelceller, kockflora)

- Östradiol vagitorier, vaginalkräm eller peroralt.
- Ev metronidazol vaginalgel för symptomlindring.

Referenser

Allmän gynekologi. Bixo, M; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 496-518 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Klåda och flytningar i underlivet