Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Definitioner

- Amenorré: Utebliven menstruation. Primär = aldrig haft mens, sekundär = tidigare mens som nu har upphört (>3 mån utan blödning).
- Menorragi: Ymnig eller förlängd blödning under

menstruationen.
- Metrorragi: Oregelbunden blödning mellan menstruationerna
- Ovulatorisk blödning: Blödning under ovulationen.
- Postmenopausal blödning: Blödning efter

menopaus.

Amenorré

När ska amenorré utredas?

- Flicka > 14 år utan pubertetstecken som inte fått menstruation. Försenad pubertet.
- Flicka > 16-17 år med i övrigt normala pubertetstecken som inte fått menstruation. Försenad menarche.
- Bortfall av menstruation > 6 mån hos tidigare menstruerande kvinna.

Utredning

Anamnes

- Hereditet: Ålder för menarke hos mamma? Föräldrars kroppslängd?
- Tillväxt:
Längd och viktkurvor från skolhälsovården!
- Kost och motion: Matvanor, ändrade nyligen? Träning? Tecken till ätstörning?
- Socialt: Livssituation, stress
- Tidigare/nuvarande sjukdomar: Astma, typ 1 DM, hypotyreos, IBD kan alla påverka menstruationer (själva eller pga den medicinering de kräver).

Status

- Längd, vikt (BMI), bröst– och pubertetsutveckling enligt Tanner.
- Tecken till PCOS: Acne, ökad kroppsbehåring av manlig typ (överläpp, haka, kinder, linea alba, ljumskar, lår).
- Virilisering: Uttalad androgenpåverkan. Gles behåring på hjässan, tinningvinklar, bröstatrofi, utvecklad muskulatur, klitorishypertrofi, mörk röst. Uteslut hormonproducerande tumör.
- Galaktorré:
Viktigt att fråga specifikt. bilateral indikerar prolaktinemi, unilateral bröstprocess.
- Gynundersökningar: Missbildning? Virilism? USG: Folliklar?

Prover

- Gravtest!
- Hormoner:
LH, FSH, PRL, TSH, testosteron,

progesteron
- Karyotyp: Om primär amenorré och högt FSH.

Gestagentest

- Ge progesteron under 10 dagar:
- Om patienten blöder (2-3 dagar) efter avslutad behandling
betyder det att  östrogenproduktionen är adekvat så att det finns en slemhinna i proliferativ fas i uterus som med hjälp av progesteronet gått igenom

Klinik—menstruationsrubbningar

Rounded Rectangle: P
Rounded Rectangle: P
Rounded Rectangle: E2

Receptorantal (E)
Tillväxt och onkogen transformation

Rounded Rectangle: E2
Rounded Rectangle: E1-SO4
Rounded Rectangle: E2

Östrogen och progesteron på endometriet

- Östrogenet stimulerar tillväxt av endometriet vilket till slut kan leda till onkogen transformation .
- Detta via
påverkan på DNA-transkription .
- Progesteronet
påverkar också DNA:t och motverkar östrogenet på två sätt:
1. Direkt förhindring av de östrogena tillväxtfrämjande effekterna och ökningen av östrogenreceptorantalet
2. Omvandling av östrogen till E1SO4 (genom att stimulera produktion av det enzym som krävs för omvandlingen) , vilken har mycket lägre potens än E2 (östradiol) och istället utsöndras till cirkulationen.

Cell i endometriet

FSH/LH nivåer vid amenorré

Hypogonadotrop (lågt FSH/LH)

Svikt i central hormonell axel: Hypothalamus eller hypofys.

Normogonadotrop (norm FSH/LH)
Hypergonadotrop (högt FSH/LH):

Beror av ovariesvikt (bristande negativ feedback). Vanlig orsak till primär amenorré. Ovanligt vid sekundär.

Vanligast: Genetiskt betingad fysiologisk försening

Vanligast: Försenad menarche.

Vanligast: Turners syndrom (X0)

Anorexi, intensiv träning, stress, pressad livssituation: Också mycket vanligt.

Missbildning av uterus eller vagina: 10% av primära amenorréer, mycket ovanligt vid sekundär. Vid misstanke diagnostisk laparoskopi.

Gonaddysgenesi (46XX, 46XY)

Hypofystumör, kraniofaryngeom: Prolaktinom förklarar 25% av sekundär amenorré. Ovanligt vid primär.

Tidigt debuterad PCO: LH ofta högre än FSH. Hög LH/FSH kvot.

Resistent ovariellt syndrom: sällsynt

Kallmans syndrom

 

17-hydroxylasbrist: sällsynt

Hypotyreos

 

 

Några hormoner vid endokrina rubbningar som orsakar amenorré

Hormon
PCOS
Hypothalam amenorré
Hyper- prolaktinemi
Prematur ovariell insufficiens

FSH

Normalt /

Normalt /

Normalt (?)

Högt

LH

Normalt /

Normalt /

Normalt (?)

Normalt /

Prolaktin

Normalt /

Normalt

Normalt

TSH

Normalt

Normalt

Normalt /

Normalt

SHBG

Normalt

Normalt

Normalt

Testosteron

Normalt /

Normalt

Normalt

Normalt

Referenser

Allmän gynekologi. Bixo, M; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 496-518 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!