Sida 3 . Copyright Erik Boberg

sekretorisk fas och sedan kan blöda ut. Orsaker till amenorrén kan då vara ovulationshämning till följd av hypothalamus-/hypofysstörning.
- Om patienten inte blöder: Inga ägg (ovariesvikt)? Missbildning i uterus eller vagina?

Radiologi

- MR: Om prolaktinet är högt och prolaktinom misstänks.

PCOS

- Kriterier: 2/3 följande för diagnos
- Utreds och följs oftast upp av gynekolog: Remittera!

1. Amenorré
2. Klinisk eller biokemisk hyperandrogenicitet
3. Polycystiska ovarier på UL.
 
Behandling

- Vid övervikt och fetma (50% prevalens i gruppen): Viktreduktion! Kan förbättra tillståndet.

- Fertilitetsproblem: Ovulationsstimulerande behandling (görs av gynekolog). Ofta kommer de igång, i senare år och får en ökad fertilitet pga bevarade folliklar. Får lika många barn som de utan PCOS, men har ökat behov av IVF.
- Hirsutism: Östrogenprofilerat p-piller. Yasmin, Desolett.
- Skydd mot endometriecancer: Pga höga östrogennivåer och låga progesteronnivåer vid PCOS med risk för endometriehyperplasier. Skydda med cyklisk gestagenbehandling (hämmar östrogeneffekt på endometriet). Ger också normaliserad androgenbild pga ökning av SHBG (50-350% beroende på läkemedel).
- Metabolt syndrom: Samband finns mellan PCOS och metabola syndromet. PCOS innebär en ökad risk för hjärt-/kärlsjukdom. Gör utredning (BMI, BT, blodfetter, glukosbelastning) och följ upp och behandla ev riskfaktorer.

Hypotalam amenorré

- Ffa unga kvinnor: Mycket träning, eller viktnedgång. Extremfall anorexi.

- Återställda ovulationer: Om viktökning / minskad träningsintensitet.
- Amenorré > 1 år: Gör DEXA-mätning för att kolla bentäthet. Ge p-piller / HRT för att hjälpa pat att bygga upp sin bentäthet (”peak bone mass”) för att på så sätt förhindra framtida osteoporos.

Tillstånd med överdriven blödning

Menorragi

- Definition: Regelbundet återkommande blödningar

> 80ml som ger anemi och järnbrist.
- Orsaker: Myom, kopparspiral, läkemedel (ASA, NSAID), idiopatiska.

Orsaker

- Myom: Finns hos 25% av alla kvinnor. Blödning uppstår vid 30-35 års ålder. Ger förstorad endometrieyta och nedsatt kontraktionsförmåga hos uterus.
- Ärftlig blödningsrubbning (koagulopati):
Kan förekomma. Hereditet för stora mensblödningar?
- Kopparspiral
- Läkemedel:
ASA, NSAID, warfarin

Frakturtröskel

100%

50%

0%

80 år

40

20

0

60

Åren efter menopaus

Under unga år bygger kvinnan upp sin benmassa under östrogenstimulans. Om man hindras att nå maximal möjlig benmassa (pga anovulation pga träning/diet, ovariesvikt pga Mb Turner / ooforektomi tex) så kan det drabba benmassan längre fram.
- Dessa kvinnor kan därför behöva östrogensubstitution.

Benmassa under kvinnans liv

% av maximal benmassa

Kvinnor får en kraftig sänkning av benmassan pga östrogenbrist efter menopaus .

Orsak till metrorragi i olika åldrar

Ung kvinna
Precis före menopaus
Postmenopausalt

- Graviditet
- Genital infektion:
Klamydia? Mycoplasma genitalum? Gonorré? Ger kontaktblödningar (pga cervicit)
- Dysplasi / cancer:
Särskilt vid kontaktblödningar (samlag, tunga lyft, krystning). Misstänk vid persisterande kontaktblödning trots behandling av cervicit / polyp. Enbart  cytologprov räcker inte för att utesluta då 10% är falskt negativa vid cancer.
- Ektopier: Framflyttad transformationszon pga p-piller eller graviditet är lättblödande och kan ge kontaktblödning.
- Spiralanvändning: Tag bort spiralen och observera nytt mönster.
- Spotting (stänkblödning): Vanligt i början av P-pilleranvändning.
- Anovulatorisk blödning: Vanligt precis efter menarche.

- Fysiologiskt med småblödningar. Pga relativ progesteronbrist pga gulkroppsinsufficiens. Premenstruella.
- Kontaktblödningar ger misstanke om dysplasi/cervixcancer
- Anovulatoriska blödningar och övriga metrorragier: Infektion? Cervixcancer/polyp? Ovarialtumör? Graviditet?

- Betrakta som endometriecancer tills motsatsen är bevisad. <10% prevalens <65 år, 60% prevalens > 85 år.  Gör UL + endometriebiopsi.
- Andra orsaker:
Atrofiska, lättblödande slemhinnor (med eller utan samtidig infektion—vanligaste orsaken) , cervix- / endometriepolyp.
- HRT: Kan också ge metrorragier (småblödningar under 6 första månaderna av terapi kan accepteras utan vidare).
- Ovarie– och cervixcancer: Kan också ge postmenopausal blödning.

Referenser

Allmän gynekologi. Bixo, M; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 496-518 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!