Sida 4 . Copyright Erik Boberg

- Idiopatisk

Anamnes

- Blöder på kort tid genom dubbla menstruationsskydd: Behöver gå upp på natten för att byta skydd (ev sätter ett alarm för detta)
- Yrsel och tröttet:
Under menstruationerna
- Socialt handikapp: Rädsla att blöda igenom kläder och stolsitsar tex.
- Koagel och klumpar i mensblodet? Vid normal mens finns inte dessa pga fibrinolysaktiverande faktorer i endometriet. Vid större blödningar förekommer de dock.
- Har pat kopparspiral?
- Blodförtunnande läkemedel?

Utredning

- Gyn US + ultraljud: Myom?
- Blodstatus och järnstatus:
Blödningsanemi?

Behandling

- Tranexamsyra (cyklokapron): Fibrinolyshämmare. Receptfritt på apoteket. 1-1,5g x 3-4 (max x6)
- NSAID: Minskar blödning enl läkemedelsboken, konstigt!
- Järnpreparat: Bra vid järnbristanemi.
- Hormonspiral (Mirena): Minskar blödningsmängden med 90%.

Metrorragi

- Blödning från livmodern mellan menstruationerna: Anger inte om blödningarna är rikliga eller sparsamma, endast att de kommer utan särskilt mönster.
- Stänkblödning (spotting) Mycket sparsam blödning, eller blodtillblandad flytning som inte kräver något särskilt menstruationsskydd.

Anovulatorisk blödning

- Vanligaste orsaken till metrorragi.
- Utebliven ovulation
gör att corpus luteum inte utvecklas, vilket förhindrar progesteronpåslaget och den sekretoriska fasen. Endometriet fortsätter i

proliferativ fas under östrogenstimulering och blir större.
- Endometriet fortsätter att växa och nekrotiseras. Nekrotiska bitar stöts ut och tillväxten fortsätter, vilket ger en långdragen, klumpig blödning
- Blödningen blir sedan långdragen och riklig , samt kommer efter ett förlängt tidsintervall . Alltid smärtfri blödning.
- Vanlig hos den unga kvinnan efter menarche och hos den äldre kvinnan åren innan menopaus.
- Behandling: Cykliskt gestagen i 2-3 cykler.
- Om stor blödning: Stoppa den med neovletta (kombinerat p-piller) i 7 dagar. Bortfallsblödning kommer några dagar efter avslutad kur och när denna börjar påbörjas cykliskt gestagen enligt ovan.

Postmenopausal blödning

- Blödning efter klimakteriet: > 1 år efter sista menstruationen.

Referenser

Allmän gynekologi. Bixo, M; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 496-518 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!