Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Diagnos av klimakteriebesvär

- Klinisk: Typisk anamnes räcker
- Hormonprover: S-FSH (blir högt) är oftast inte nödvändiga.

Differentialdiagnoser

- Tyreotoxikos (tag tyroideaprover om andra symptom (förutom svettningar) ger misstanke (tex hjärtklappning, darrningar, diarré, stirrande blick)
- Blodmalignitet: Kan ge nattliga svettningar. Dock också feber, viktnedgång, trötthet, blödningar, infektioner etc...

HRT

(Postmenopausal hormonersättningsbehandling
- Ersättning av förlusterna av kvinnliga könshormoner
postmenopausalt.
- Östrogen tillsammans med progesteron (då progesteronet förhindrar endometriehyperplasi och karcinom som annars kan följa östrogenbehandling)
- Finns också som enbart östrogen

- Ges både till kvinnor som naturligt får menopaus och till de som opererats.

Effekter

- Lindrar de negativa effekterna av könshormonförlusten (värmevallningar och vaginal torrhet mm)
- Förhindrar och behandlar osteoporosen som uppstår när könshormonnivåerna faller, men annan behandling är ofta att föredra primärt för denna åkomma.

Indikationen

- Den enda indikationen för HRT är vasomotoriska symptom med följande sänkt livskvalité.
- Kvinnor utan vasomotoriska symptom får ingen förbättrad livskvalité av HRT-behandling.

Biverkningar

- Cykliska ”abstinensblödningar” (när man slutar med behandlingen?)

- Biverkningar relaterade till progesteronet i behandlingen (se ovan): Akne, vätskeretention, viktförändringar, depression, förändrat libido, obekvämhet i brösten, premenstruala symptom, oregelbundna menstruationscykler, genombrottsblödningar
- Ökad risk för endometriecancer om ej progesteron ges samtidigt som östrogenet.
- Ökad risk för bröstcancer: Risken är beroende av hur länge behandlingen ges och försvinner igen efter 5 års uppehåll av behandlingen.
- Ökad risk för
venösa tromboembolier.

Hjärt-kärlsjukdom

- Det är kontroversiellt huruvida HRT minskar eller ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.
- Epidemiologiska studier har visat på en minskad risk , de kan dock vara vinklade av att de kvinnor som använder HRT generellt sett är mer hälsomedvetna och har en sundare livsstil än de som inte använder HRT.
- En stor amerikansk prospektiv och placebokontrollerad studie (WHI) visar på en ökad risk . Studien ifrågasätts dock på grund av den höga medelåldern på de deltagande kvinnorna och de höga doser östrogen som gavs.

Östrogenbehandling har visat sig:

- Sänka LDL-kolesterol och lp(a)
- Höja HDL
- Relaxera artärväggar
, tex i kranskärl genom ökad NO-bildning
- Hämma oxideringen av LDL , vilket minskar dess upptag av scavengerreceptorer på makrofager i kärlväggen.
- Man tror idag att mon HRT ges i rätt tid (dvs runt menopaus) så minskar behandlingen riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar . Detta är dock svårt att testa då det skulle krävas så stora studiegrupper för att skillnader skulle kunna ses.

Trombos/embolier

Klimakteriebesvär

Födelse

6 mån

10-14 år

45-55 år

Menarche
Perimenopaus

- Sista mensen kommer oftast mellan 45 och 55 års ålder (median 51 år).
- Menopausala symptom kan dock uppstå flera år innan dess och kvarstår ett par år efteråt (se tabell)

Intrauterint

Ägglossningar

Kvinnliga hormoner genom livet

FSH

LH

Östrogen

- Siffrorna anger förändring av antalet fall / 10 000 kvinnor och år vid behandlingsstart 65 år.
- Data från studien Womens Health Initiative (WHI)
- Pga denna studie är den enda indikationen för HRT vasomotoriska symptom med följande sänkt livskvalité.
- Senare studier på patienter i lägre åldrar (menopaus och framåt) visar på en positiv risk / nytta avseende hjärt-/kärlsjukdom, men inga specifika rekommendationer finns för denna grupp.

Menarche: GnRH-pulsatiliteten kommer igång från hypothalamus och stimulerar till FSH / LH-produktion från hypofysen. Samtidigt minskar känsligheten för negativ feedback från östrogener. Detta drar igång ovariernas östrogenproduktion och menarche sker. Varför det startar är okänt, men hereditet , livsstil (träning mm), fettdepåer , kost och nutrition spelar roll för när menarche sker.

Symptom kring menopaus

Premenopausala

- Blödningsrubbningar pga ovariell svikt
- Vasomotoriska besvär: Värmevallningar, svettningar, hjärtklappning.
- Mest uttalade nattetid: Kan ge sömnstörningar och sekundär nedstämdhet samt koncentrations- svårigheter.

Postmenopausala

- 80% av de med symptom är besvärsfria 5 år efter sista mens.
- En mindre grupp kvinnor fortsätter att svettas 10-20 år efter sista mensen.
- Osteoporos pga östrogenbrist: Klar incidensökning av frakturer efter menopaus.
- Urogenital atrofi: 20-50% av alla kvinnor. Torrhetskänsla, smärta vid samlag, ytliga blödningar, flytning pga infektion (atrofisk kolpit), miktionssveda, trängningar.

Organpåverkan av HRT (WHI)

Diagnos

Kombinerad HRT

Enbart Östrogen

Hjärtinfarkt

+7

-5

Stroke

+8

+14

Lungemboli

+8

+7

Bröstcancer

+8

-7

Höftfraktur

-5

-5

Referenser

Allmän gynekologi. Bixo, M; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 496-518 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)
The female reproductive system. Jones, E; DeCherney, A. Medical Physiology: 1141-1166 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!