Sida 6 . Copyright Erik Boberg

- FVII, VIII, IX, vWF-antigen och fibrinogen stimuleras av HRT (ökning av både koagulation och fibrinolys).
- Några års behandling med HRT ökar risken för trombos och embolier (DVT, LE, stroke) 2-3ggr. Risken är störst i början av behandlingen.
- HRT bör dock undvikas hos kvinnor med starka riskfaktorer för tromboser (tidigare tromboembolisk sjukdom, koagulationsdefekt, mm). Det bör dessutom utsättas 4-6v före kirurgi och vid långvarig immobilisering .
- Effekten kan vara
medierad via leverpåverkan från steroiderna varför transdermal administrering har föreslagits för att minska riskerna . Denna metod är dock ej starkt bevisad ännu.

Bröstcancer

- HRT (ffa kombinerad) ökar risken för bröstcancer efter >5 års behandling. Riskökningen är större ju längre behandlingen använts.
- Ökning från 7% hos obehandlade kvinnor till 9% hos behandlade kvinnor i åldern 50-75 år.
- Riskökningen försvinner efter 5 års uppehåll av behandlingen.
- Applicering på kliniken: Avråd kvinnor som tidigare haft bröstcancer. Försiktighet om ärftlighet finns för bröstcancer.
- Lokalbehandling i vagina ökar inte risken och kan skrivas ut till alla, utom de som står på aromatashämmare.

Behandling av klimakteriebesvär

Behandlingsrekommendationer

Vasomotoriska symptom
Urogenitala besvär

Kvarvarande livmoder

Utan kvarvarande livmoder

- Östradiol vaginalkräm eller vagitorier: Receptfria.
- I andra hand: Östrioltabletter 1-2mg / dag
- Östriol mycket mindre potent än östradiol, men det finns en liten risk för endometriehyperplasi ändå. Dock rekommenderas inte gestagentillägg vid denna behandling. 

- Östradiol: 1-2mg / dag (högre dos om < 45 år). Lägsta effektiva dos används.
- Gestagen: 10mg medroxiprogesteronacetat / dag, 12 dagar / månad.
- Utglesning av gestagenet: Till max 14 dagar (då med dubblad gestagendos) var 3:e månad. Vid gestagenbiverkningar (humör– svängningar, bröstspänningar)
- Kvinna som önskar blödningsfrihet: Kombination östriol / progesteron dagligen.

- Östradiol 1-2mg / dag

Alternativ behandling

SSRI / SNRI

- Bäst evidens för SNRI: Halvering av antalet värmevallningar. Dock hög frekvens biverkningar.

Akupunktur

- Fåtal begränsade studier: Akupunktur + avslappning + fysisk aktivitet.

Naturläkemedel med fytoöstrogener

- Sliverax tex.
- Effekter på endometriet: Max 6 mån behandlingstid och genast biopsi om blödning uppstår!
- Ej bättre effekt än placebo enligt cochrane.

 

Referenser

Allmän gynekologi. Bixo, M; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 496-518 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!