Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Ovariecancer

Metastaser till Omentum majus

Seeding ut i bukhålan

Peritonealmetastaser

Seeding ut i bukhålan

Körtelmetastaser

Paraaortala och inguinala

Hematogen spridning

Via lymfan... Till Lungor, lever, mjälte. Mer sällsynt CNS, binjurar, skelett.

Tumören

- Seröst cystadenokarcinom (vanligaste formen av ovarialtumör och vanligaste ytepiteltumören ) med flera cystor innuti avgränsade av genom-trängande septa.
- Kan växa sig stora innan upptäckt , sparsamma symptom.
- Växer in i närliggande bäckenorgan som tubor, andra ovariet, corpus, rektum.
- Sprider sig i bukhålan mha seeding (utsådd av tumörceller från modertumören)
- Sprider sig
lymfatiskt och hematogent i senare stadier.
- Kan också påverka tex
lever, lungor, plaura, uretärer och kan ge stora körtelansamlingar paraaortalt.

Etiologi och riskfaktorer

Antal ovulationer

- Vid ovulationen uppstår en inflammatorisk process i ovariet, vilken tros predisponera för cancer
- Barnlöshet: Ger fler ovulationer (vilka ju uteblir under graviditet och amning).
- Tidig menarche och sen menopaus: Fler menstruationscykler och därmed fler ovulationer.
- Infertilitet: Ger barnlöshet (?).
- P-pilleranvändning skyddar! P-piller hämmar ovulationen...
-
Genomsnittlig skyddseffekt på 40% mot epitelial cancer av p-piller. Skyddseffekten kvarstår minst 30 år efter avslutad användning (mer data finns ej i nuläget).

Hereditet

- 5-10% av cancerfallen är familjära
- Generna BRCA1/2 spelar stor roll
- Har man en muterad BRCA1 har man 40-60% risk
att utveckla ovariecancer under sin livstid.
- BRCA2 ger 10-20% livstidsrisk.
- I de sporadiska formerna ses bara BRCA-mutationer i 8-10% av fallen . Andra gener måste alltså också finnas och ligga till grund för uppkomsten. 35% av ovariecancer överuttrycker proteinet HER2/NEU . Detta associeras också med dålig

prognos. K-RAS överuttrycks i upp till 30% av tumörerna, främst mucinösa cystadenokarcinom. 50% av ovariecancer har mutationer i p53. Ett stort antal gener har setts muterade i ovarialtumörer. Cancerformen är heterogen!

Övriga

Talk, Joniserande strålning, tidigare colon-, bröst-, endometrialcancer, karcinogener från industrin, östrogenbehandling (>10 år?), boende i skandinavien.

Tumörerna uppstår från multipotenta ytepitelceller , totipotenta könsceller eller multipotenta könssträngs/stromaceller . Varje celltyp kan ge upphov till flera olika tumörer (se tabell ovan).

Cystiskt hålrum

Septum

 
Ytepitel- tumörer
Germinalcells- tumörer
Stromacells- tumörer
Metastaser

Andel

90%

3-5%

2-3%

5%

Åldersgrupp

20+

0-25 år

Alla åldrar

Varierar

Typer

Serösa
Mucinösa
Endometroida
Klarcellstumörer
Brenner tumör
Cystadenofibrom

Teratom
Dysgerminom
Endometriala sinustumörer
Chorionkarcinom

Fibrom
Granulosa-theca cellstumörer
Sertoli Leydig cellstumörer

 

Referenser

Ovarialtumörer. Borgfeldt, C. Gynekologi: 235-244 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!