Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Mekanismer bakom antikonception

Negativ feedback FSH / LH från östrogen / progesteron
- Ger hämning av LH-topp och därmed ovulationen!

LH

FSH

Östrogen

Progesteron

Right Arrow: Blödning
Right Arrow: 7 dagar med sockerpiller
Right Arrow:

21 dagar med hormonpiller: LH-toppen hämmas av progesteronet (ingen ägglossning). Detta är den viktigaste antikonceptionella effekten!

LH

FSH

Östrogen

Progesteron

Right Arrow:

Progesteron alla dagar: Hämmar ovulationen (om medeldoserat, ej om lågdoserat). Låga östrogennivåer pga utebliven ovulation. Ingen blödning (om de fungerar som de ska).

Kombinerade P-piller

Enbart progesteron

Kraftig mukusplugg bildas i cervix av progesteronet. Förhindrar att spermier tar sig in i uterus

Uterusslemhinnan blir mindre tillgänglig för inplantation av ev befruktat embryo, pga östrogen och progesteron.

Gestagenet

- Hämmar ägglossning och står därmed för den huvudsakliga antikoncep- tionella effekten.
- Har effekter på
cervixsekret och endometrium.

Östrogenet

- Bidrar till att hämma ägglossning
- Förbättrar blödnings– kontroll genom att stimulera endometriet.
- Ersätter det endogena östrogenet, vilket kan bli kraftigt nedtryckt till följd av hämningen av ägglossningen.

Right Arrow:
Right Arrow:

Androgena effekter: Acne, fet hy, hårväxt mm.

Antiandrogena effekter

Levonorgestrel

Norgestimat

Desogestrel

Noretisteron

Progesteron

Drospirenone

Dienogest

CPA

NOM Ac

Androgen vs antiandrogen effekt av gestagener

- En gestagen definieras som ett ämne som har förmågan att omvandla ett endometrium från proliferationsstadie till sekretoriskt stadie. Denna definition säger alltså inget om ämnets struktur!
- Gestagener är dock oftast utvecklade ur andra steroidhormoner (oftast 19-nortestosteroner) och liknar därmed dessa

strukturellt.
- Deras likhet med androgener gör att de kan ha
androgena och antiandrogena effekter. Detta via effekt på androgenreceptorer.
- Då dessa effekter kan medföra
olika typer av biverkningar har man tagit fram en stor mängd olika gestagener, för att med bibehållen antikonceptionell effekt ge så få biverkningar som möjligt.

Gestagena effekter:
- Endometrieomvandling
- Påverkan på hypofysen (
GnRH-produktion)

Androgena effekter:
- Hirsutism, acne, fet hy mm.

Antiandrogena effekter: Om gestagenet binder utan att det har någon effekt på gentranskriptionen

Gestagen

Progesteron– receptor

Androgen– receptor

Dag 1

Dag 28

Dag 1

Dag 28

Referenser

Antikonception och aborter. Odlind, V; Milsom, I. Läkemedelsboken: 519-530 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!