Erytrocyt

Multipotent myeloid stamcell (CFU-GEMM)

Erytroid CFU (CFU-E)

EPO

Celldelningar: Cobalamin/folat förbrukas vid DNA-syntes (nukleotidsyntes)

Hemoglobinsyntes: Kräver järn!

Retikulocyt

EPO

Text Box: Upptag från GI-kanalen

Järn

Text Box: Mjälten

120 dagars levnadsspann

Destruktion av föråldrade (scenecenta) erytrocyter i mjälten och i retikuloendoteliala systemet.

Njursvikt

- Minskar produktionen av EPO och därmed syntesen av erytrocyter.

Minskat upptag från GI-kanalen

- Perniciös anemi: Autoimmun destruktion av parietalceller minskar produktionen av Intrinsic Factor (IF), vilken krävs för upptaget av B12 från tarmen.
-
Resektion av distala ileum: Det är i distala ileum som upptaget av B12/folat ffa sker. Resektion av detta tarmavsnitt är vanligt hos tex patienter med Crohns sjukdom, vilken ffa drabbar det tarmavsnittet och kan ge strikturer som måste tas bort kirurgiskt.
- Malabsorption: Bakteriell överväxt i tarmen, celiaki
-
Nedsatt intag: Strikt vegan eller alkoholist

Minskad järntillgång

- Vid kronisk inflammation ”göms” järnet för kroppens celler och för ev invaderande mikroorganismer mha flera mekanismer, bla minskat upptag och ökad inlagring mha ferritin.
-
Minskat järnupptag: Dålig kost.

Sänkt benmärgsaktivitet

- Kronisk inflammation: Flertalet inflammatoriska cytokiner (IL-1, TNF α , INF γ ) hämmar erytrocyt-utmognaden i benmärgen.
- Alkoholberoende: Alkohol utövar en benmärgshämmande effekt.
- Benmärgssjukdom: Leukemi, myelom, lymfom, metastasering till benmärgen. Tränger ut den normala funktionen.
- Läkemedelstoxicitet: Cytostatika (hämmar all snabb cell-proliferation), kloramfenikol, mfl
- Aplastisk anemi: Stamcells-hämning pga toxicitet från läkemedel, efter virusinfektion (hepatiter), pga telomerasbrist (ärftligt).
- Myelodysplastiskt syndrom

Ökade förluster (blödningar)

- GI-kanalen: Ulcus ventriculi/duodeni, coloncancer, hemorrojder, divertikulos/-it, Inflammatorisk tarmsjukdom
- Rikliga menstruationer
- Trauma (akut blödning): Hb initialt normalt pga samtidig minskad plasmavolym, dock sedan sjunkande.
- Blödningsbenögenhet: Förvärrar/underlättar att blödningsanemi uppstår. Vid Waranbehandling, trombocytopeni, ärftlig blödarsjuka.

Ökad destruktion (hemolys)

- Sickelcellanemi
- Talassemi
- Ärftlig sfärocytos
- Glukos-6P-dehydrogenasbrist
- Mekaniskt trauma:
Klaffproteser av metall
- Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC): Pga mikrotromber i små kärl, vilka korkar igen och fysiskt destruerar.
- Hemolytiskt uremiskt syndrom
- Autoimmun hemolys:
Kall och varm typ.
-
Spridd cancer
- Läkemedel: Vissa antibiotika, thiaziddiuretika, kinidin

Anemi—etiologi

Bilirubin: Bildas av hemoglobin som bryts ned.

Text Box: Tas upp av levern och återsänds via gallan till GI-kanalen.
Text Box: Kompensatoriska mekanismer
- Ökad EPO-produktion: Från njuren. Stimuleras av hypoxi i tubuliceller, vilken utlöses av anemin.
- Ökad plasmavolym
- Ökad CO
- Ökad andningsfrekvens
- Ökade 2,3 difosfoglyceratnivåer i erytrocyter (ökar avlämnandet av syre till perifer vävnad genom att modifiera Hb-dissociationskurvan)

Referenser

Röda blodkroppar - erytrocyter. Theodorsson, E; Landin, B. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 161-214 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!