Text Box: Koagulationshämning och fibrinolys (4)
Text Box: Koagulationskaskad (3)
Text Box: Initiering av koagulation och aktivering av trombocyter (2)
Trombocythämning:
- Friskt endotel frisätter NO och PGI2 som normalt hämmar aktiveringen av trombocyter. 
- ADP-as frisätts också som bryter ned ADP och ytterligare hämmar trombocyterna.
Trombocytaktivering:
- Frisättning av granulae: ATP, ADP, vWF, fibrinogen, FV, plasminogen, Ca
- Ökad syntes av TXA2 mha COX. Aktivering och kärlkonstriktion
- Kontraktion mha kontraktila filament i cytoskelett
Oval: Ca

Koagulationskaskaden

Endotelin

Vasokonstriktion

Nervreflexer

vWF

TF (FIII)

Kollagen

Text Box: TNF, IL-1 mfl + bakteriella endotoxiner: Stimulerar endotelet till produktion av TF

GPIb-IX-V

GPIIb-IIIa

Aktivering

FVIIa

Rounded Rectangle: FIX
Rounded Rectangle: FX
Rounded Rectangle: FII

Protrombin

Rounded Rectangle: FVIII
Rounded Rectangle: FV
Rounded Rectangle: FXI

Fibrinogen

Fibrin

FXIII

FXIIIa stabiliserar fibrinnätverket

Oval: Ca
Oval: Ca
Oval: Ca

1. Tillfällig vasokonstriktion av kärlet medierat av frisläppt endotelin, TXA2 och nervreflexer. Kollagen och vW-faktor mm exponeras under endotelet. vWf är cofaktor för trombocytbindning till endotel och finns både cirkulerande och bundet till kollagen. Syntetiseras främst av vanl endotel.

2. Primär hemostas: Trombocyter fastnar på de exponerade komponenterna och aktiveras. De utsöndrar innehållet i sina granula och rekryterar fler trombocyter. Primär hemostas är reversibel.

3. Sekundär hemostas: Tissue Factor (FIII) exponeras vid skadeplatsen (under endotelet) och aktiverar koagulationskaskaden som resulterar i aktiverandet av trombin. Trombinet klyver fibrinogen till fibrin som bildar ett nätverk runt koaglet och förstärker det. Sekundär hemostas – irreversibel på grund av kontraktion av trombocyterna som initieras av trombinet och bildningen av det olösliga fibrinnätverket.

4. Antitrombotiska mekanismer startar samtidigt i utkanterna av koaglet för att hindra att det växer sig för stort.
-
Fibrinolytiska systemet aktiveras också och kommer så småningom att bryta ned koaglet.

Oval: ATIII

Heparinliknande mlekyl

PGI2, NO, ADP

Hämmar trombocyt-aktivering

Trombin-receptor

Endotelskada

Trombomodulin

Diamond: PC

Proteolys

t-PA

Hexagon: a

Plasmin

Plasminogen

Up Arrow:

Degradering av fibrin

Rounded Rectangle: FXIa
Rounded Rectangle: FIIa
Rounded Rectangle: FIIa
Rounded Rectangle: FII
Rounded Rectangle: FIIa
Rounded Rectangle: FIIa
Rounded Rectangle: FIIa
Rounded Rectangle: FII
Rounded Rectangle: FVa
Rounded Rectangle: FVa
Rounded Rectangle: FVa
Rounded Rectangle: FIXa
Rounded Rectangle: FIXa
Rounded Rectangle: FIXa
Rounded Rectangle: FIX
Rounded Rectangle: FIXa
Rounded Rectangle: FIX
Rounded Rectangle: FXa
Rounded Rectangle: FXa
Rounded Rectangle: FXa
Rounded Rectangle: FXa
Rounded Rectangle: FXa
Rounded Rectangle: FX
Rounded Rectangle: FX
Rounded Rectangle: FVIIIa
Rounded Rectangle: FVIIIa
Diamond: APC

FXIIIa

vWF

Fibrinogen

Nedbrytningsprodukter, bla D-dimer

PAI-1

Alfa2-anti-plasmin

Trombocyt

Aktivering

Plasminogen och t-PA binder till fibrin där plasminogenet sedan kan aktiveras och verka. Detta lokaliserar den fibrinolytiska aktiviteten till tromben

ADP

TXA2

NO, PGI2

ADP-as

Referenser

Hemostas. Hillarp, A; Stenflo, J. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 267-304 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)
Hemostasis. Despopolous, A; Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 102-105 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!