Kronisk myeloisk leukemi

- BCR-ABL translokation: Denna translokation ger ett tyrosinkinas (när genen uttrycks) som är konstant aktiverat. Detta aktiverar nedströms signalvägar vilka leder till bla minskad apoptos.
- Denna mutation
ses hos 95% av KML-tumörer och anses vara patogenetisk. Mutationen är dock inte specifik för KML då den förekommer hos även ALL och ibland hos AML.
-
En kontinuerlig proliferation av förstadier till myeloiska celler ses , men utan förlust av differentiering. Detta ger en utsvämning av framför allt mogna granulocyter och i vissa fall trombocyter i blodet. Även förstadierna läcker ut och ”hela granulopoesen ses i blodbanan” .
-
Vid sidan av den  leukemiska proliferationen finns vanligen en normal märgaktivitet, men denna är ofta undantryckt av tumören.
-
KML har en tendens att inom 3-4 år övergå i ett mer akut stadium, kallat blastkris. Vid detta ses utsvämning av blaster i blod och benmärg. Tillståndet liknar en akut leukemi och behandlas på liknande sätt. Dock kan det vara mycket svårhanterat.
-
KML kan effektivt behandlas med tyrosinkinashämmare: Detta då sjukdomen beror av en mutation i en sådan (BCR-ABL—Philadelphiakromosomen). Den mest kända heter Glivec (imatinib). Denna behandling är inte kurerande utan håller tillbaka sjukdomen genom att läkemedlet tas en gång dagligen.

Referenser

Acute and Chronic Myeloid Leukaemia. Wetzler, M; Byrd, J; Bloomfield, C. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 677-686 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Kronisk myeloisk leukemi. Simonsson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=693 (Läst: 2012-12-25) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!