Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Multiresistenta bakterier

Resistenstyp

Gen

Antibiotika som ej fungerar

Antibiotika som oftast fungerar

MRSA (stafylokocker - aureus och KNS)

MecA: Kodar för PBP2 som många betalaktamer ej kan binda till

Heracillin, Ekvacillin, Zinacef, Tienam, Meronem, Tazosin

Vancomycin / linezolid

VRE
(e faecalis/faecium)

VanA/B

Vancomycin, ampicillin, amoxicillin

Linezolid, tigecyklin, daptomycin, teikoplanin, streptograminer

ESBL (ofta E coli och klebsiella)

Många olika penicillinnedbrytande enzymer. Sitter på plasmider som lätt smittar - även mellan olika arter. Smittar mellan bakterier i patientens tarmflora tex.

Penicilliner, monobaktamer, cefalosporiner, (dock fungerar karbapenemer) + ofta andra antibiotika (kinoloner, aminoglykosider etc) via andra mekanismer

Meropenem/imipenem + ev aminoglykosid till svårt sjuka. Annars enligt resistens-bestämning

Referenser

Antibacterial drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 661-678 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!