Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Infektioner med exantem

1

14

7

Feber: 2 toppar. Upp till 39 grader

Konjunktivit och snuva tillsammans med hosta , som dock kvarstår längre.

Koplicks fläckar: Patognomona. Rodnad och papler på munslemhinnan som vätter mot tänderna

Exantem: Börjar i ansiktet och sprider sig över hela kroppen. Rodnat papulöst.

Smittar: 4 dagar innan—5 dagar efter att utslagen syns

Mässling

- Paramyxovirus (RNA-virus)
- Smittar luftburet
via aerosol och via kontaminerade ytor. Inkubationstid 10-14 dagar.
- Börjar som
hosta, konjunktivit, allmänpåverkan, feber.
- Koplicks fläckar dyker upp efter 2-3 dagar, sedan exantemet som sprider sig

1910

1950

2000

Incidens i Sverige: 500 /
100 000 inv

Mässlingvaccin

från ansiktet ned över hela kroppen.
- Otit och pneumoni är vanliga komplikationer. Antingen av viruset självt, eller av bakteriell sekundärinfektion.
- Encefalit får 1/1000 pat. Kramper, slöhet, oro i slutet av sjukdomen. Läker oftast, men kan ge kvarstående personlighets- förändringar.
- SSPE (subakut skleroserande panencefalit). Allvarlig och mkt ovanlig komplikation som uppträder år efter infektion och alltid leder till döden.
- Mortalitet i Europa: 1/1000 barn. Fler i U-länder pga undernäring, vit A brist.

Vaccin

- Ingår i MPR: 18 månader + 6-8år. Levande attenuerade virus.

1950

2000

MPR-vaccin

Incidens i Sverige

Röda hund

- Lindrig infektion: Många har subkliniskt förlopp.
- Lindrig ÖLI + utslag: Småfläckigt, rödaktigt, ej sammanflytande. Från ansiktet sprider det sig ned över bål och extremiteter.
- Förstorade körtlar i nacke , ibland artralgier.
- Svårt att skilja från annan viral ÖLI, allergiska utslag etc. Serumanalys krävs.

Fosterskador

- Om modern infekteras i 1a trimestern: Över 80% av foster får skador. Stor risk för spontanabort. Om inte fostret dör finns stor risk för dövhet , hjärtmissbildningar (öppen ductus arteriosus,

pulmonalisstenos), katarakt, mikroencefali.

Vaccin

- Levande attenuerat: Ingår i MPR. 18 månader + 6-8 år. Har i stort sett utrotat kongenitala defekterna i Sverige.

200 /
100 000 inv

Varicella-exantem

- Börjar på bål och ansikte.
- Sprider sig till hårbotten och extremiteter, samt till munslemhinna.

1. Makulopapulösa utslag
2. Utveckling till kliande vesikler och pustler
3. Förändringen täcks av en krusta
som faller bort efter någon vecka.
- Flera stadier ses samtidigt- Risk för impetigo eller djupare sekundärinfektion

Varicella Zoster

- Inkubationstid 14-16 dagar: Sedan feber, klåda, huvudvärk, illamående, exantem .
- Smittsamhet: 2 dagar innan till
5-7 dagar efter att utslagen uppstår.

Riskgrupper

- Immunnedsatta: Kan få allvarlig, generaliserad varicella med mortalitet på 10-20%. Barn med malignitet, cytostatikabehandling, kortison i högdos, kongenitala cellulära immundefekter, immunosuppressiv behandling, HIV-infekterade.
- Moder vid födsel: Kan leda till döden hos barnet.
- Vuxna patienter med primärinfektion: Mycket högre förekomst av andra organmanifestationer. Hepatit,

myokardit, appendicit, pankreatit, pneumoni etc.

Komplikationer

- Encefalit: 1-2 / 100 000 patienter 1-14 år gamla. Letargi, konfusion, dåsighet.
- Pneumoni (viral):
Hos äldre barn och vuxna ffa. Kan vara mkt svårbehandlad och leda till döden. Respiratoriska symptom 3-4 dagar efter utslagen.
- Sekundär bakteriell infektion: Impetigo, cellulit, sepsis. Infekterar genom såren i huden. Oftast grupp A streptokocker och S aureus.
- Herpes zoster:
Sen komplikation av återuppväckt virus till följd av immunnedsättning senare i livet. Utslag och intensiv neuropatisk smärta inom 1-3 angränsande dermatom. Ensidig.

1.

2.

3.

Referenser

Gamla och nya s.k. "barnsjukdomar". Gothefors, L. Barnmedicin: 245-248 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)
Vaccinationer. Gothefors, L. Barnmedicin: 257-260 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!