Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Patogenes

Pneumokocker, meningokocker, H influenzae

Koloniserar svalget eller smittar luftburet.
- Bryter igenom mukosan i farynx och smittar hjärnhinnorna hematogent.

Pneumokocker

Aspireras och orsakar pneumoni. Sprids därifrån hematogent till hjärnhinnorna.

Araknoidea och likvor

- Saknar effektivt immunförsvar och koloniseras därför lätt.
- Ett kraftfullt immunsvar bildas och

hjärnödem med ökat intrakraniellt tryck uppstår till följd av läckande kärl.
-
Ödemet och trycket minskar perfusionen och stör autoregleringen så att blodflödet blir helt beroende av system-BT.

Buktande fontanell på spädbarn pga ökat ICP

Ödem

Symptom

- Nackstelhet: Motstånd i nackmuskulaturen när man med patienten i planläge lyfter huvudet.
- Kerings reaktion: Ryggsmärtor när man lyfter benet med sträckt knäled
- Brudzinskis neck sign: Pat ligger på rygg med raka ben. De flekteras när man böjer nacken pga stelhet i meningerna.
- Uppstår på grund av meningeal inflammation.
- Patienter med dålig prognos som har en dominerande sepsisbild orkar oftast inte väcka det inflammatoriska svar som krävs i meningerna och har därför sällan nackstelhet.
- Fokala neurologiska symptom: Synrubbning, talrubbning, övergående svaghet i ben och arm. Fokala krampanfall.
- Orsaker kan vara
encefalit, abscesser (hjärnabscess, epiduralabscess), septiska embolier till CNS (tex vid endokardit).
- Barn: Irritabel, huvudvärk, vill inte leka, vill inte äta, slö, vill inte röra på huvudet, buktande fontanell.

Utredning

Lumbalpunktion

Kontraindikationer:

- Tecken till förhöjt intrakraniellt tryck: Hjärnstammen kan tryckas ned i foramen ovale. Medvetslöshet, fokala neurologiska symptom, tex talrubbningar, svaghet i en

sida, olikstora pupiller, sidoskillnad i pupillernas storlek eller reaktion på ljus, fokala kramper.
- Dilatera ej för att kunna titta på ögonbottnar! Då kan du ej längre följa pupillreaktionerna. Gör CT/MR innan du punkterar.

Radiologi

- Föga värde vid meningit
- Diagnos av hjärnabscess eller epiduralabscess

EEG

- Unilaterala ”spikes and waves” i frontotemporala området vid HSV-encefalit.

Differentialdiagnostik

- Subarachnoidalblödning: Urakut insjuknande, kortvarig medvetslöshet, intensiv huvudvärk och nackstelhet. Låggradig feber efter ett par timmar, sällan > 38,5. Bekräftas med blod i CSV eller radiologiskt.

Behandling

- Cefotaxim + ampicillin / meronem singelterapi empiriskt
- Sedan efter odlingssvar.
- Kortikosteroider:
Risk chock och inklämning.

Agens
Åldersgrupp
Empirisk antibiotika

E coli
Grupp B streptokocker
Listeria monocytogenes

0-1 månad

Cefotaxim/ceftriaxon täcker alla utom listeria. Denn täcks med ampicillin

S pneumoniae

1 månad – 1 år

Bencyl-Pc om låg förekomst av Pc-resistens, annars Ceftaxim, ceftriaxon eller meronem

N meningitidis

1-30 år.

Cefotaxim/ceftriaxon

S pneumoniae

30-70 år

Se ovan

S pneumoniae
E coli
H influenzae
Listeria monocytogenes

>70 år

Cefotaxim/ceftriaxon täcker alla utom listeria.
- Tillägg av
ampicillin vid >30% monocyter i CSV för att täcka listeria.

Likvor vid olika orsaker till meningit/encefalit

 

Virus/borrelia
Bakteriell
L mono-cytogenes
Tuberkulös

Utseende

Klar

Grumlig

Grumlig

Opalescent

Färg

Färglös

Färglös

Färglös

Gulaktig

LPK totalt/l

<500x10 6

>500x10 6

Måttligt

C:a 500x10 6

Monocyter

Dominerar

Lika andelar

Dominerar

Neutrofiler

Dominerar

Protein

Lätt förhöjt

Förhöjt

Förhöjt

Mycket högt

Sockerkvot

>0,5

<0,5

<0,5

<0,2

Referenser

Infektioner i centrala nervsystemet. Norrby, R. Infektionsmedicin: 333-347 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

1 trådar om denna sida i forumet

Simon Jarrick

Symptom

- Nackstelhet: Motstånd i nackmuskulaturen när man med patienten i planläge lyfter huvudet.
- Kerings reaktion: Ryggsmärtor när man lyfter benet med sträckt knäled
- Brudzinskis neck sign: Pat ligger på rygg med raka ben. De flekteras när man böjer nacken pga stelhet i meningerna.
- Uppstår på grund av meningeal inflammation.
- Patienter med dålig prognos som har en dominerande sepsisbild orkar oftast inte väcka det inflammatoriska svar som krävs i meningerna och har därför sällan nackstelhet.
- Fokala neurologiska symptom: Synrubbning, talrubbning, övergående svaghet i ben och arm. Fokala krampanfall.
- Orsaker kan vara
encefalit, abscesser (hjärnabscess, epiduralabscess), septiska embolier till CNS (tex vid endokardit).
- Barn: Irritabel, huvudvärk, vill inte leka, vill inte äta, slö, vill inte röra på huvudet, buktande fontanell.

Utredning

Lumbalpunktion

Kontraindikationer:

- Tecken till förhöjt intrakraniellt tryck: Hjärnstammen kan tryckas ned i foramen ovale. Medvetslöshet, fokala neurologiska symptom, tex talrubbningar, svaghet i en


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
stavningskorr
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!