Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Mycobacterium tuberculosis/ bovis

Allmänt

- Ovanligt i Sverige.
- 15% av tuberkulos är extrapulmonella , 4-5% av dessa är meningiter.

Patogenes

- Sprids till meningerna hematogent (ovanligt) eller via en rupterad epidural infektionshärd (tex spondylit). Ruptur sker då till plexus choroideus.

Klinisk bild

- Långsamt förlopp med huvudvärk, feber, neurologiska symptom.
- Ibland atypiskt förlopp med psykotisk bild.
- Fråga efter
äldre latent Tb

Diagnostik

- Begär särskilt av labbet! Annars undersöks det inte.
- LP: Stegrade leukocyter med monocytär övervikt, mycket låg sockerkvot, hög proteinhalt.
- Direktmikroskopi av CSV (syrafasta stavar) positivt < 50% av fallen
- Odling oftast positiv , men tar upp till 3 veckor.
- PCR går snabbt och är positivt i 90% av fallen där odling senare blir positiv.

Behandling

- Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid. Penetrerar väl till CSV och når goda koncentrationer.

Prognos

- Vid tidigt insatt behandling låg mortalitet , men hög incidens av restsymptom.
- Medvetslös patient vid insättande av behandling ger mycket dålig prognos.

Referenser

Infektioner i centrala nervsystemet. Norrby, R. Infektionsmedicin: 333-347 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!