Sida 5 . Copyright Erik Boberg

4. Några få % får efter den första viremin en sekundär organfas. Vilka organ som engageras varierar och beror till stor del på vilket virus det är.
- Poliovirus är mycket neurotropa och sprider sig till meninger, grå substans i ryggmärgens framhorn, motoriska centra i pons och medulla.

Poliovirus

- Ger meningit och motoriska pareser. Delvis reversibla symptom men många får kvarstående förlamningar.

Andra enterovirus

- Varierande symptombild: Meningit, meningoencefalit och encefalit.
- Normalt akut serös meningit med huvudvärk, feber, nackstelhet och ljusskygghet.
- Mindre påverkan på allmäntillstånd än vid purulent meningit.
- Vanligen benignt tillstånd med fullständigt tillfrisknande inom 7-10 dagar.

Hand, foot and mouth disease

- Blåsor på handflator, fotsulor och i munslemhinnan . Ofta i kombination med meningit.
- Orsakas av enterovirus 71 som infekterar alla lokaler samtidigt.

Bornholmssjukan

- Pleurodyni (svåra pleuritsmärtor som gör det svårt att andas)
- Pleurit och myokardit
- Coxackie B och ECHO-virus.

Herpesencefalit

Patogenes

1. Viruset infekterar epitelceller och replikeras där
- Celler lyseras varpå blåsbildning och hudrodnad uppstår som tecken till inflammation.
- Blåsorna brister så småningom och bildar ytliga erosioner som krustbeläggs.

2. Infektionen sprids från hud och slemhinnor till lokala lymfkörtlar. Kort viremifas ses ofta.
- Immunsupprimerade kan få viremisk spridning till inre organ.
3. Även spridning
till regionala fria sensoriska och autonoma nervändar sker.
- Viruset transporteras centripetalt genom axonerna till nervcellskroppen där de inkorporerar sitt DNA i cellkärnan extrakromosomalt i ringform.
4. Viruset ligger latent i nervceller tills det reaktiveras pga stress, menstruation, trauma mot hud eller ganglier, UV-strålning, immunsuppression (speciellt T-cellsimmunitet) och allvarliga bakteriella infektioner .
5. Viruspartiklarna transporteras ut med axonerna och ger recidiv i deras försörjda dermatom.
- En reaktivering från olfaktoriusnerven eller trigeminusnerven kan spridningen ske till hjärnan. Så kan även ske vid reaktivering av latent infektion intracerebralt.
- Ger fokal nekrotiserande encefalit, ffa lokaliserad till frontotemporala området och parietalloben.

Allmänt

- Farlig! 70% mortalitet innan aciklovir uppfanns. Numera 15-20% mortalitet. Hälften av de överlevande får neurologiska resttillstånd .
- Oftast HSV 1 . Några få % HSV 2.
- 2-3 fall/1 000 000 inv / år.
- 2/3 reaktivering, 1/3 primärinfektion.

Klinisk bild

- Oftast inledningsvis en influensaliknande sjukdomsbild.
- Akut insjuknande med hög feber, huvudvärk och personlighetsförändring med förvirring. Fokala CNS-symptom (ofta från temporalloben)
- Dysfasi, kramper, pareser, medvetandesänkning förekommer också.

Diagnostik

- Gör LP pronto vid misstanke! Celler, glukos,

Virala CNS-infektioner

Agens

- Orsakas av enterovirus.
- Små RNA-virus som är mycket tåliga. Överlever vanlig rening av avloppsvatten tex.
- I gruppen ingår: Poliovirus, Coxackie A och B, ECHO-virus, Enterovirus

Diagnostik

- PCR på material från drabbat organ: CSV vid meningit, pleuravätska vid pleurit etc.
- Poliovirus kan ej påvisas i CSV vid infektion.
- Fecesodling kan ofta påvisa virus, men är ospecifikt eftersom att den kan vara ett uttryck för tyst bärarskap .
- Serologi med komplementbindningsreaktion ger diagnos i efterhand.
- Se tabell i början för utseende hos CSV vid serös virusmeningit.

Behandling

- Symptomatisk då etiologisk behandling saknas.

 

Poliovaccinering

- Inaktiverat vaccin som framställs genom virusförökning i cellkulturer, inaktivering med formalin och sedan rening. Används i Sverige och flera andra industrialiserade länder. Kombination av de tre poliotyperna.
- Attenuerat, levande vaccin: Virus får föröka sig i cellkulturer under lång tid. Då förlorar de sina virulenta egenskaper. Ges oralt som en droppe på en sockerbit och infekterar då tarmen asymptomatiskt. Ger 20 års skydd. Billigt , men ger en liten risk att ge vaccin-associerad poliomyelit (1/2,5 miljoner doser) Används i övriga världen.

Patogenes, generellt

1. Replikation i epiteliala celler i farynx och tarm
2. Spridning till tonsiller och lymfoid vävnad i tarmen
3. Viremisk spridning till regionala lymfkörtlar , ffa i mesenteriet
- Virus återfinns i blod, saliv och sprider sig till andra organ. Kan vara subklinisk eller ge upphov till 24 timmar av låggradig feber.

1950

1905

2000

Polio-vaccination (IPV)

Incidens av polio i Sverige

75/100 000 inv

Referenser

Infektioner i centrala nervsystemet. Norrby, R. Infektionsmedicin: 333-347 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)
Vaccinationer. Gothefors, L. Barnmedicin: 257-260 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!