Sida 6 . Copyright Erik Boberg

protein, laktat och PCR för HSV-DNA (hög sensitivitet, specificitet men kan vara negativt de första 3 dagarna efter debuten av neurologiska symptom)
- Intratekala antikroppar mot HSV kan påvisas i likvor efter 1-2 veckors sjukdom.
- EEG: Patologiskt. Slow wave aktivitet + karakteristiska sharp waves över temporalloben hos en mindre andel patienter
- CT/MR: Lågattenuerade områden med svullnad och ödem. Oftast i temporalloben.

Behandling

- Aciklovir redan vid misstanke. Viktigt att det sätts in så tidigt som möjligt! Bättre för prognosen.
- Oftast samtidigt antibiotika tex cefotaxim, då bakteriell meningit inte kunnat uteslutas.
- Antiepileptika mot kramper, kontroll av kroppstemp, vätskebalans. Allt detta för att bibehålla optimal perfusion av hjärnan.
- Kortison om tecken på hjärnödem föreligger.

 

Referenser

Infektioner i centrala nervsystemet. Norrby, R. Infektionsmedicin: 333-347 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!