Sida 4 . Copyright Erik Boberg

förhindra chock.
- Allmän vaccination mot H influenzae typ B har minskat incidensen kraftigt på senare år. Dock fortfarande risk om invandrarbarn från länder utan vaccination.

Referenser

Infektioner i luftvägarna. Kalin, M; Örtqvist, Å. Infektionsmedicin: 150-187 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!