Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Klinik

Symptom

- Feber: C:a 39 grader.
- Sjukdomskänsla
- Svårigheter att svälja:
Stora, beror på kraftigt förstorade tonsiller, vilka kan ha gulvita beläggningar.
- Grötigt tal , sötaktig doft
- Påtagliga halsadeniter: Kringliggande ödem gör svullnaden än mer påtaglig.
- Petekier i mjuka gommen
- Svullen lever och mjälte:
Leverprover nästan alltid patologiska. Barnet skall undvika gymnastik eller kontaktsporter under någon månad pga risk för mjältruptur.
- Exantem: Rubelliformt eller urtikariellt. Hos 10%, men upp till 80% om man ger ampicillin till patienten.
- Kvarstående trötthet i flera månader efter utläkt infektion.

Diagnostik

- Blodbild: Atypiska lymfocyter
- Heterofila antikroppar av IgM-klass: Påvisas med monospot, vilket dock sällan fungerar på barn < 4 års ålder.
- Specifika antikroppar: Säkrare diagnos.

Behandling

- Specifik behandling saknas
- Vätsketillförsel:
Parenteralt vid svår dysfagi. Kan då kräva inneliggande vård.
- Luftväg: Steroider för att svälla av ödemet kring tonsiller och lymfadeniter om andningen blir hotad.

Handläggning—mononukleos

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!