Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Patologi vid pneumoni

Innate svar

Långt upp i luftvägarna tas bakterier bort genom att fastna i mukus och transporteras upp med cilier.

I alveolerna finns makrofager som kan äta upp bakterier och sedan själva transporteras bort mha cilierörelser .

Akutfasproteiner

Feber

Innate immunitet, forts...

Makrofagerna utsöndrar även faktorer som tillkallar neutrofiler , vilka fagocyterar bakterier.

Komplementproteiner kan ta sig in från blodbanan och aktiveras via den alternativa vägen för att ge opsoniserande C3b .

B-cell (omvandlas till plasmacell)

T-cell

TcR

MHCII

Adaptivt svar

Bakterierna själva, eller via makrofager, transporteras till regionala lymfknutor kan starta ett adaptivt svar.
- Sekrerat IgA kan i de övre luftvägarna blockera bakteriernas fästande till epitelet.
- Antigen visas upp på MHC II för T-celler som aktiveras och sedan aktiverar B-celler så att antikroppsbildning startar.
- IgG och IgM i vätskan som omger alveolernas insidor aktiverar komplement mer effektivt via den klassiska vägen. IgG är dessutom opsoniserande .
- Rekrytering av T-celler är viktig för kontrollen av virusinfektioner och infektioner av andra intracellulära mikroorganismer.

C3b

Icke immunmedierat försvar

- Nasopharynx: Hår, näsben, mukociliär apparat
- Oropharynx: Saliv, epitelavstötning, konkurrens från inneboende munflora
- Trachea, bronker: Epiglottisreflexer, hosta, skarpa vinklar där luftvägarna delar sig

Försvagning av försvaret

Följande faktorer försvagar luftvägarnas försvar mot mikroorganismer och predisponerar för infektioner:
- Defekter i ”innate” immunitet , neutrofildefekter, komplementdefekter och defekter i humoral immunitet underlättar för infektion av pyogena bakterier.
- Defekter i cellmedierat immunförsvar ökar risken för infektion av intracellulära bakterier (tex mycobakteriae), herpesvirus och organismer med låg virulens (tex pneumocystis jiroveci) – jfr vanliga AIDS-infektioner.
- Faktorer som generellt försämrar immunförsvaret: Hög ålder, kroniska hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, alkoholism.
- Cigarettrökning minskar mukociliärt clearance och sänker makrofagaktivitet.
- Alkohol försvagar hostning och epiglottisreflexen. Detta ger en ökad risk för aspiration. Dessutom påverkar alkohol neutrofilrörelser och kemotaxi negativt.
- Personer med minskad mjältfunktion eller som fått sin mjälte bortopererad tex pga sickelcellanemi har ökad risk för pneumoni . Detta speglar mjältens viktiga funktion i borttagandet av patogener (ffa de kapselbärande) ur blodet till följd av den stora mängd fagocyter som finns där. B-cellerna i mjälten producerar IgG2 som krävs för att opsonisera kapselbärande pneumokocker. Aspleni innebär en IgG2-brist.

Sepsis

Om virusinfektion förstört epitelet i övre luftvägarna får bakterierna svårare att fästa in där och kan lättare aspireras . Virusinfektion inhiberar dessutom den mukociliära clearance som annars skulle ha forslat ut bakterierna ur lungorna.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

1 trådar om denna sida i forumet

Max Vikander
Varje gång jag går in på din sida funderar jag på hur det ens är möjligt för en person att producera en så omfattande välgjord sida. Väldigt pedagogiska bilder och bra innehåll, hjälper mycket i tentaplugget. Känns som att du skulle kunna göra en egen bok och tjäna en slant med de här illustrationerna. Tack!
Håller med ovanstående talare!
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!