Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Det svenska vaccinationsprogrammet

Vaccinationer till utsatta riskgrupper

- Hepatit B
- Tuberkulos (BCG)

Årskurs / ålder
DTP (Difteri, Tetanus, Pertussis) Difteri, Stelkramp, Kikhosta
Polio
HiB (Haemophilus Influenzae typ B)
Pneumokocker
MPR (Mässling, Påssjuka, Röda hund)
HPV (Humant Papillomvirus)
Ansvarig för vaccina- tionen

3 månader

I

I

I

I

 

 

Barn- hälsovård

5 månader

II

II

II

II

 

 

12 månader

III

III

III

III

 

 

18 månader

 

 

 

 

I

 

5-6 år

IV

 

 

 

 

 

Årskurs 1-2

 

 

 

 

II

 

Skol- hälso- vård

Årskurs 4

IV (födda tom 2001)

 

 

 

 

 

Årskurs 5-6

 

 

 

 

 

I + II + III

Årskurs 6

 

 

 

 

III

 

Årskurs 8-9

V

 

 

 

 

 

Kort om vaccinet

- Difteri och stelkramp: Fraktionerade toxiner.
- Kikhosta: Fraktionerad subenhet.

- Inaktiverat, helt vaccin

- Fraktionerat polysackaridkonjugat

- Fraktionerat polysackaridkonjugat: Vaccin + bärarprotein för att ge skydd även < 18mån ålder.
- 7, 10 och 13-valenta finns idag. 90 serotyper av pneumokocker, olika förekommer i olika områden. Svenska vacciner täcker svenska stammar.

- Samtliga är levande vacciner

- Cervarix: HPV 16, 18
- Gardasil: HPV 16, 18, 6, 11

Referenser

Vaccinationer av barn och ungdomar. Carlsson, R-M; Blennow, M; Gothefors, L. Läkemedelsboken: 177-192 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Vaccinationer