Sida 2 . Copyright Erik Boberg

coronarkärlen som tillsammans med en ökad belastning (till följd av hypertension eller tachykardi under lång tid)
- Det som avgör vilken typ av skada som utvecklas är om det finns kollateralkärl, om kärlet täpps till totalt eller om något utrymme för flöde lämnas.
- Att ett plack rupterar beror på hemodynamiska faktorer (blodflödet som sliter på placket) och på plackets struktur.  Hypertension leder till större stress på placken.
- Ett plack med en tunnare kapsel rupterar lättare. Kapseln förtunnas av bla ökad inflammatorisk aktivitet i placket, då denna leder till bildandet av MMP:s som degraderar den fibrösa kapseln runt plackets kärna av lipider.
- Instabila plack har dessutom oftast en större kärna av lipider än stabila plack. Ökade blodfetter och därmed ökad inlagring av lipider i placken kan därför också ligga bakom deras förtunning.

Kranskärl

Left main (V kranskärl)

LAD

D1

D2

LAD

M2

M1

LCX

RCA

AM

AV-nod

PDA

H förmak

H kammare

V kammare

Aorta

Septala grenar

V förmak

Kärl
Allmänt
Försörjning

Vänster kranskärl

Från vänster aortaklaff. Delas snabbt i LAD och LCX

 

- LCX (Left Circumflex)

Löper mellan vä kammare och vä förmak.

 

—Marginal branches (M1, M2)

 

Laterala väggen till vä kammare.

- LAD (Left anterior descending)

Löper mellan de båda ventriklarna till apex.

Huvuddelen av vä kammare + AV-noden.

—Diagnoal branches (D1, D2)

 

Anteriora väggen av vänster kammare

—Septal branches

 

Anteriora septum

Höger kranskärl

Från höger aortaklaff  mellan hö kammare och hö förmak.

Höger kammare. Sinusknutan hos 60%

- AM (Acute Marginal)

 

Laterala väggen till hö kammare.

- AV-nod gren

 

 

- PDA (Posterior Descending Artery)

 

 

Referenser

Coronary anatomy and anomalies. Smithuis, R; Willems, T. Radiology assistant http://www.radiologyas- sistant.nl/en/p4827512 0e2ed5/coronary-anatom- y-and-anomalies.html (Läst: 2013-01-05) (Radiological Society of the Netherlands)
The Heart. Schoen, FJ; Mitchell, RN. Basic Pathology: 379-420 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!