Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Akuta koronara syndrom

Bröstsmärta

NSTEMI
STEMI

Instabil angina pectoris

Varken ST-höjningar på EKG eller görhöjda hjärtmarkörer. Patienten betraktas ha instabil angina.

Icke Q-vågsinfarkt

- Q-vågsutveckling har länge trotts bero på om infarkten blir transmural eller ej (transmural infarkt = Q-våg).
- Detta har dock visat sig vara felaktigt , och studier pekar istället på att det är storleken hos infarkten , och ännu mer exakt den endokariella utbredningen hos infarkten som har betydelse. Ju större del av hjärtats endokard som  infarcerat, desto större del av den yta som avläses av en EKG-elektrod har försämrad vektor pekandes mot elektroden. Detta ökar risken att den sammanlagda vektorn skall bli negativ, vilket resulterar i en Q-våg.
- Även STEMI kan sluta i denna grupp , och här spelar en snabb handläggning och reperfusion stor roll!

Q-vågsinfarkt

Infarkt som efterlämnar en kvarstående Q-våg på EKG. Tyder på en större myokardskada.

På akuten:  EKG placerar patienten i en av två grupper—ST-höjning eller icke ST-höjning

På vårdavdelning: Efter 6-24 timmar har man oftast fastställt diagnosen enligt följande. Detta då man kunnat följa utvecklingen av EKG och hjärtmarkörer.

Lila pilar innebär förhöjda hjärtmarkörer. Blå pil innebär avsaknad av förhöjning i hjärtmarkörer.

75%

25%

Diagnoskriterier hjärtinfarkt

1. Förhöjda troponinvärden med > 50% skillnad mellan det lägsta och det högsta uppmätta värdet (troponindynamik) + något av följande 3:
- Typiska
symptom
- Utvecklande av
patologisk Q-våg i minst 2 avledningar (duration > 0,03s + > 25% av R-amplituden)
- EKG-förändringar visande på ischemi (patologiska ST-höjningar/ST-sänkningar/T-vågsinvertering) i minst 2 avledningar.

2. Typiska symptom + ST-höjningar och avsaknad av möjlighet att driva

diagnostiken vidare (patienten dog?).

3. Myokardiell nekros eller koronartrombos vid obduktion. Fynden måste motsvara symptomen i ålder.

- Uppfylls en av dessa 3 kriterier så är diagnosen klar!
- Tänk på att troponinerna når en platå efter en viss tid och att patienter som söker sent på sin infarkt därför kan sakna dynamik i troponinerna!

Transmural infarkt med liten yta ger ej Q-våg då elektroden registrerar viabelt myokard vid sidan av skadan

Icke transmural infarkt med stor endokardiell yta ger Q-våg då större del av EKG-elektrodens ”upptagningsområde” i hjärtmuskeln påverkas.

Teori för utveckling av Q-våg efter genomgången infarkt

Referenser

ST-segment elevation myocardial infarction. Antman, E; Braunwald, E. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1532-1543 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
The endocardial extent of reperfused first-time myocardial infarction is more predictive of pathologic Q waves than is infarct transmurality: a magnetic resonance imaging study. Engblom, H; Carlsson, M; Hedström, E; Heiberg, E; Ugander, M; Wagner, G et al.. Clinical Physiology Functional Imaging: 101-108 Volym 27 2007
Third universal definition of myocardial infarction. Thygesen, K; Alpert, J; Jaffe, A; Simoons, M; Chaitman, B; White, H. European heart journal: 2551-2567 Volym 33 2012

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!