Sida 4 . Copyright Erik Boberg

EKG vid hjärtinfarkt

Text Box: Anterior instabil kranskärlssjukdom

- T-invertering uppstår troligen pga intramyokardiell, icke transmural ischemi.
- ST-sänkningar uppstår troligen pga subendokardiell ischemi
- ST-höjningar reflekterar mer utbredd transmural ishcemi.

Text Box: Anterior STEMI—Tidigt skede (akut)
V2
V4
V6
aVL
II
aVF
III
Anterolaterala avledningar
Inferiora avledningar

Tydliga ST-höjningar

Reciproka ST-sänkningar

Text Box: Anterior STEMI—Senare skede
V2
V4
V6
aVL
II
aVF
III
Anterolaterala avledningar
Inferiora avledningar

ST-höjningar ersatta av patologiska Q-vågor. Tillkomst av T-negativitet. T-negativiteten återställs oftast så småningom.

Avledningarna återställda till normalkonfiguration.

Tidsförlopp

1. Utvecklande av ST-höjningar
2. Normaliserande av ST-höjningar, invertering av T-vågor, tillkomst av patologiska Q-vågor
3.
Normalisering av inverterade T-vågor
- Kvarstående patologiska Q-vågor.

V1
V2
V3
V4
V5
V6

1. Svår framväggsischemi: Kan orsaka T-vågsnegativiteter över hela framväggen likt till vänster. Klassas som instabil kranskärlssjukdom

2. ST-sänkningar: Instabil kranskärlssjukdom kan även manifestera sig som ST-sänkningar i flera avledningar.

Senare skede: EKG normaliseras oftast efter en genomgången NSTEMI. Man ser inga spår i form av patologiska Q-vågor som efter STEMI.

1

2

Vid subendokardiell ischemi bildas ett ischemiskt område med lägre membranpotential än omgivande viabelt myokard. Då membranen vanligen är positivt laddade på utsidan blir dessa sjuka myocyter mer negativt laddade än omgivande myocyter. En ström med riktning mot det ischemiska området kommer att uppstå.

 

Strömmen ger en sänkning av ST-sträckan lokalt.

Vid en transmural ischemi bildas ett område som är mer negativt på utsidan av cellmembranen än omgivande myokard (se ovan). 

 

Resultatet blir strömmar riktade mot  området och en förhöjd ST-sträcka.

 

Man kan även se det som att det negativa området sänker baslinjen lokalt och att ST-höjningen motsvarar den riktiga baslinjen.

Lokalisation

- Förändringarna med ST-höjningar i det drabbade segmentet och reciproka ST-sänkningar i de segment som är motstående är karakteristiska.
- V1-V2 avspeglar höger kammare
- V2-V4 avspeglar septum
- V4-V6 avspeglar vänster kammare
- V6, aVL och I avspeglar laterala delen av vänster kammare
- II, aVF och III avspeglar inferiora delen av vänster kammare.
- En infarkt i posteriora väggen på vänster kammare syns inte alltid så bra. Reciproka ST-sänkningar i framväggsavledningar (V2-V4) är tecken.
- Dessa lokalisationer gäller även vid NSTEMI, fast då ser man ju ST-sänkningar och/eller negativa T-vågor. Dessutom saknas reciproka förändringar.

Referenser

Electrocardiography. Goldberger, A. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1388-1396 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Standard 12-avlednings-EKG. Jonson, B; Wollmer, P. Klinisk fysiologi: 158-207 Utgåva 2 - Liber: 2005 (Jonson, B; Wollmer, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!