Sida 11 . Copyright Erik Boberg

nedsatt systolisk VK-funktion (EF < 40%), samt vid kliniska tecken på svikt. Högriskpatienter rekommenderas ACE-hämmare även vid normal systolisk VK-funktion. Måldos 5-10 mg/d.
- Symptomlindring: Nitroglycerinspray vid behov (nitromex) + långverkande nitroglycerinpreparat (isosorbidmononitrat—Imdur 60 mg x 1).
- Lipidsänkande behandling: Sekundärpreventivt oavsett nivåer av kolesterol i blodet. 20-80mg.
- Waran: Ej rutinmässigt. Överväg  efter utbredd transmural infarkt med uttalad nedsatt VK-funktion pga risk för utveckling av mural tromb i kammaren.

Referenser

Ischemic heart disease. Antman, E; Selwyn, A; Braunwald, E; Loscalzo, J. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1514-1526 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!