fall). Kontakt med kärlkirurger. Övervaka patienten (BT, saturation, puls)

Smärta utan cirkulationspåverkan? Cirkulationspåverkan utan smärta?

- AAA tänkbar diagnos.
- Tyglad diagnostisk fantasi!
- Mycket ovanligt med AAA < 50 åå, ovanligt med AAA < 60 åå.

Indikationer för profylaktisk kirurgi

- Aortaaneurysm > 4,5-5,5 cm: Lägre diameter för kvinnor.
-
Tillväxt > 0,5 cm på 6 månader
- Symptomgivande AAA
- Ischemiska symptom
i form av ocklusion eller embolisering.
- Screening: För aortaaneurysm med UL genomförs i Östergötland.

 

Symptom

- De flesta är asymptomatiska
- Obehagskänsla, smärta
- Upplevelse av pulsationer
- Symptom från
tryck på omgivande organ (duodenum, uretärer)
-
Mikroembolier
- Trombotisk ocklusion
- Anamnes:
Vanligt att patienten berättar att denne ramlat och tappat medvetandet för några timmar sedan i samband med uppkomst av smärta. Sedan återkom patienten till medvetande och kommer in till akuten relativt opåverkad. Aneurysmet har då rupterat och en tamponad har bildats då retroperitoneala utrymmet endast rymmer c:a 2-3l blod. Tamponaden håller honom/henne vid liv...

Kliniska fynd

- Pulserande resistens: Positivt fynd indikerar oftast att ett aneurysm föreligger. Dock är det svårt att utesluta förekomst av aneurysm med palpation enbart. 65% av alla aneurysm känns vid palpation
- Trombos/mikroembolier:
Ischemitecken.
- Triad vid ruptur: Svår buk/ryggsmärta + blodtrycksfall + pulserande resistens i buken

Differentialdiagnoser

- Njur/uretärsten: Anamnes på tidigare njursten, flanksmärta, släpper på diklofenak?
- Lumbago, ischias: Strålning ut i benen
- Hjärtinfarkt: EKG, troponiner
- Pankreatit: Amylas, leverstatus
- Perforerat ulcus: BÖS/DT BÖS, anamnes på blödning/ulcus
- Cholecystit, gallsten: UL buk
- Lungemboli: Ev D-dimer om liten misstanke.
- Aortadissektion
- Mesenterialkärlsocklusion
- Divertikulit: Smärta vä/hö fossa, LPK, CRP, anamnes på divertikuliter
- Appendicit: Smärtvandring, peritonitstatus hö

fossa, LPK, CRP
- Inkarcererat bråck: Ileusbild, peritonitstatus
- Colonileus: Ileusbild

UL

- Bra för att utesluta aneurysm: Kan dock inte berätta om aneurysmet rupterat eller ej.

DT

- Bra vid osäkerhet på diagnos: Visar aneurysm och om det rupterat eller ej. Visar utbredning av aneurysmet. Bra inför endovaskulär åtgärd.
-
Övervaka patienten! Ett aneurysm som ej rupterat kan göra det när som helst, tex på röntgen...

Handläggning

Cirkulationspåverkan (anamnestiskt/aktuellt) + pulserande resistens i buken +/- smärta

- Stor risk för brustet aneurysm!
-
UL om fortfarande något oklar diagnos. Gör i så fall på akuten och flytta UL dit.
- Kalla på
kärlkirurg och narkosläkare . Patienten skall snarast till operation. Operation kan ske på kliniska grunder enbart! UL/DT behövs inte nödvändigtvis.
- Ge
morfin vb
- Ge
syrgas
-
Två grova infarter
- Blodtryck:
Pressa ej upp BT med en massa vätska. Detta ökar risken för förvärrande av rupturen/ruptur (om detta ännu ej skett). Håll trycket mellan 90-110 mmHg. Patienten skall kunna samtala (ej CNS-ischemi) och vara fri från angina.
- Artärnål, KAD, CVK: Bra om de sätts, men kan vänta till operationsbordet. Får ej fördröja handläggningen.

Pulserande resistens utan cirkulatorisk påverkan, men med smärtor

- Tänk här på differentialdiagnoser och försök att utesluta dem.
-
Beredskap för op om patienten blir sämre (tex BT-

Definition/orsaker/epidemiologi

- Vidgning av bukaorta till 1,5ggr den normala diametern, eller till > 3cm.
- Ökar i frekvens med stigande ålder: Vanligast i åldrar över 60. Ovanligt i åldrar < 50.
- Vanligare hos män än hos kvinnor.

Orsak till uppkomst

- Definitiv orsak okänd
-
Ärftlighet spelar roll
-
Patologisk proteolys: Vid tex ärftliga bindvävssjukdomar som Marfans syndrom
-
Hypoxi i kärlväggen
-
Infektion: Chlamydia
-
Hemodynamisk stress: Högt blodtryck

- Fler riskfaktorer ger högre prevalens.

Ruptur

- Oftast asymptomatiska tills de rupterar. 15% av aneurysmen rupterar.
-
Rupturrisken: Exponentiellt ökande med ökande diameter hos aneurysmet > 5cm.
-
Större risk för kvinnor att deras aneurysm skall ruptera, jämfört med män vid samma diameter på aneurysmet.

Rupturlokalisationer

- Till fri bukhåla
- Retroperitonealt
- Till tarmen:
Vanligen då till duodenum. Kallas primär aortoenterisk fistel.
- Till
vena cava

Aortaaneurysm

Riskfaktorer:

För ruptur

- Ärftlighet
- Manligt kön
- Ålder
- Ocklusiv ateroskleros
- Rökning
- KOL
- Hypertoni.

- Aneurysmstorlek
- Kvinnligt kön
- Positiv familjehistoria
- Rökning
- Hypertoni
- Obstruktiv lungsjukdom

Referenser

Bukaortaaneurysm. Bergqvist, D. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1523 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Aortasjukdomar