- CT
- Ekokardiografi
- TEE:
Mer för op-planering än för diagnostik

Initial handläggning

- Smärtstillande: Morfin
-
BT: Sänk till < 110. Förhöjt pga hög smärta eller så är hypertonin orsaken till dissektionen. IV betablockad eller NO. BT skall vara sådant att patienten kan samtala/tänka (ej CNS ischemi) + avsaknad av coronarischemi (angina)
-
Epiduralbedövning: Kan anläggas för att bli kvitt smärta och sänka BT.
- Typ A: Skall sedan till thoraxkirurg
- Typ B: Kardiologbehandling med smärtstillning + BT-kontroll. Om ruptur, ischemi, tillväxt av dissektion, omvandling till aneurysm (kan ske efter några år) , okontrollerbar smärta eller BT så kan kirurgi komma på fråga.

Typer

- Typ A: Inbegriper aorta ascendens. Risk för genombrott till perikardiet, med tamponad och död som följd. Bör därför opereras av thoraxkirurg.
- Typ B: Inbegriper enbart aorta descendens. Behandlas medicinskt.

Orsaker

- Medfödda bindvävssjukdomar (kollagenoser): Ökar risken för aortadissektion. Alla patienter mer aortadissektion har dock inte en kollagenos!

Symptom

- Centrala bröstsmärtor: Mycket kraftfull smärta! Skärande/rivande karaktär. Förflyttar sig när dissektionen breder ut sig.

Dissektionssymptom

- Orsakas av att det falska lumen som bildas kan passera förbi öppningar till andra kärl från aortan, varpå flödet i dessa kärl stängs av/minskas.
- Aortainsufficiens: Pga vidgad klaffring
-
Hjärtinfarkt: Pga avstängda coronarostier
-
Stroke: Pga stängd truncus brachiocephalicus / a carotis communis sinistra.
- Paraplegi: Parapares pga avstängning av kärl som försörjer ryggmärgen
-
Njurinsufficiens: Avstängda njurartärer
-
Tarmischemi: Avstängd Truncus coeliacus, a mesenterica superior/inferior
- Extremitetsischemi: Avstängd a subclavia sinistra/truncus brachiocephalicus, a iliaca communis sinistra/dextra

Status

- Hjärta, lungor: Auskultation
-
Bukpalpation
-
BT i båda armarna. Kan vara olika högt till följd av avstängning i a subclavia sinistra/truncus brachiocephalicus.

Diagnostik

Aortadissektioner

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Aortasjukdomar