preexciterad takykardi). Lägre dos vid persantinbehandling (persantin är en trombocythämmare som bla hämmar nedbrytningen av adenosin).
3. Verapamil: Ca-antagonist. Alternativ till adenosin vid kontraindikation. Längre effektduration. Långsam infusion (annars risk för hjärtstopp).
-
Kontraindicerat vid lågt BT.
4. Elkonvertering: Kräver dock narkos. Kan övervägas om inget annat fungerar/är genomförbart.

Utred arytmin enligt ovan

- EKG: Smala eller breda QRS?  Frekvens? Grenblockmorfologi? Gammalt EKG?
- Esofagus-EKG: Vid svårighet att bedöma P-vågor på vanligt EKG. PR– och RP-tid?

Påverkad hemodynamik

- Sviktande BT, perifera inkompensationstecken.
- Elkonvertering: En snabb och effektiv metod för att kontrollera en regelbunden takykardi med smala QRS-komplex. Förstahandsalternativ .
-
Elkonvertering fungerar dåligt vid: Sinustakykardi. Ektopisk förmakstakykardi (dock inte lika dåligt som vid sinustakykardi).

Sinustakykardi + instabil patient

- Sinustakykardi är ofta ett resultat av en bakomliggande sjukdom: Sepsis, hjärtsvikt, blödning, hypertyreos, feber, anemi.
- Dessa sjukdomar kan ligga bakom en samtidig påverkad hemodynamik!
- Utred därför prompt vidare...

Hemodynamiskt stabil patient

1. Vagal stimulering: Valsalvamanöver (”krystning”), Carotismassage (kontraindicerat vid blåsljud över carotider eller kända carotisplack), Patienten doppar ansiktet i en skål med kallt vatten och håller andan en stund.
2. Adenosin: Om vagal stimulering ej effektiv. Ger ett totalt AV-block under 10-20s. Snabbt (inom 30s) insättande effekt. Dos 5-10-15mg.
-
EKG samtidigt: Visar på ev omslag.
-
Omslag till sinus indikerar AVRT/AVNRT som orsak.
-
Ingen effekt talar för VT i närheten av retledningssystemet eller för inadekvat dos .
- Biverkningar: Dyspné, tyngdkänsla i bröstet, värmekänsla i ansiktet. Asystoli och AV-block av varierande längd. I de flesta fall är biverkningarna kortvariga (ett fåtal sekunder).
- Kontraindikationer: Svår astma, WPW-syndrom (risk för framkallande av flimmer och därmed

Akut handläggning av supraventrikulär arytmi

Referenser

Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex. Gizurarson, S; Edvardson, N. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1899 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!