50

150

Organblodflöde (Q) - l/min

Medelartärtryck (MAP) - mmHg

Medelartärtryck (MAP)

- MAP = Diastoliskt tryck + 1/3 x Pulstryck
- Autoreglering medieras av lokal vasokonstriktion/vasodilatation via metabola, myogena och endoteliala mekanismer.
- Målvärde i behandling brukar vara MAP > 70 mmHg (BT 90/60). Äldre människor kan vara känsligare än yngre för sjunkande MAP.
- Ökar trycket i målorganet så sjunker perfusionstrycket i det. Perfusionstryck = MAP—vävnadstryck.

Metabola

- Organ med dessa mekanismer: CNS, hjärtmuskeln, skelettmuskulatur
-
Mekanismer: Hypoxi, adenosin, hyperkapni, acidos stimulerar alla till vasodilatation

Myogena

- Organ med dessa mekanismer: GI, njurar, skelettmuskler.
- Mekanismer: Sträckning av SMCs depolariserar deras membran så att de kontraherar.

Endoteliala

- Allt endotel producerar olika mediatorer som svar på stimuli. Dessa faktorer modulerar signaler från sympatiska nervsystemet
- NO, PGI2 ger vasodilatation
- Endotelin ger vasokonstriktion.

 

Kompensationsmekanismer vid sjunkande CO

- Ökad HR (adrenerg stimulans) -> ökad CO.
- Ökad perifer vaskulär resistens (adrenerg stimulans) -> ökat MAP
- Omfördelning av blodflöde: GI-cirkulationen, hudens och skelettmusklernas cirkulation stryps.  CNS och hjärta får mest CO.
- Venös vasokonstriktion (adrenerg stimulans): Återför blod till hjärtat, ökar SV.
Ger 0,5-0,75 l inom några minuter
- Vätskemobilisering från vävnader till blodbana:
Ger 0,5-0,75 l inom någon-några timmar.
- Renal vätskeretention: RAAS. Sätter in efter några timmar-dagar.

Autoreglering av blodflöde

Volymförlust i %

Volymförlust i l

Puls

Blodtryck

Allmänna symptom

10

0,5

-

-

Förloras vid blodgivning... Inga symptom

20

1,0

-

Kompenseras av venös vasokonstriktion + vätskemobilisering från vävnader. Yrsel och BT-fall i stående

30

1,5

Minskad diures, dålig kapillär återfyllnad, oro, takypné

40

2,0

↑↑

↓↓

Chockbild med uttalad BT-sänkning, omtöckning

Referenser

Circulatory shock. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 230-233 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
The microcirculation. Boulpaep, EL. Medical Physiology: 463-482 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!