Tryck-volymförhållande i vänster kammare

Aortaklaffen stänger
- Trycket faller något i kammaren innan detta ekr, men volymen är i stort sett oförändrad (dvs endast en liten mängd blod till strömmar ut i aorta innan klaffen stängs)

Tryck (mmHg)

Volym (ml)

Maximalt systoliskt tryck (normalt c:a 120)

Slutdiastoliskt aortatryck
- Normalt c:a 80.
- Vid detta tryck öppnas aortaklaffen och vä kammare tömmer sitt innehåll i aorta

Kontraktion av vä kammare påbörjad
- Trycket stiger snabbt i kammaren upp mot aortans tryck där aortaklaffen sedan öppnar

Diastolisk återfyllnad påbörjad
- Kammaren spänns ut passivt medan den fylls under diastole.
- Fyllnaden följer därför den passiva tryck-volymkurvan.

Passiv tryck-volymkurva
- Om kammaren fylls med volym utan att kontrahera stiger trycket enligt denna kurva.

SV

EDV

ESV

Anatomi

Text Box: Arcus aortae
Text Box: V cava sup
Text Box: V cava inf
Text Box: A subclavia dx
Text Box: A carotis communis
Text Box: A subclavia sin
Text Box: A pulmonalis
Text Box: Truncus pulmonalis
Text Box: Ventriculus dx
Text Box: Ventriculus sin
Text Box: Atrium dx
Text Box: Atrium sin
Text Box: V pulmonalis
Text Box: Tricuspidalis
Text Box: Mitralis
Text Box: Pulmonalis
Text Box: Aorta
Text Box: Apex
Text Box: Aorta, pars descendens

Referenser

Ventricular pressure - volume relationships. Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 202-203 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!