Sida 11 . Copyright Erik Boberg

Inotropi

Endotelcell

SMC

L-arginin

NO

NOS

NO

GC

GTP

cGMP

GMP

PDE5

Relaxation

Β1 -receptor

Β -adrenerga agonister (Dobutamin)

Rounded Rectangle: AC

ATP

cAMP

PKA

PDE3

AMP

Na

K

Na

Ca

Ca

CICR: Ca-influx/återupptag från SR

Kontraktion

Hjärtmuskelcell

PDE-hämmare (Milirinone)

Levosimendan: Sensitiserar de kontraktila proteinerna för Ca

Läkemedelsgrupp
Läkemedel i gruppen

Vasodilaterare: Ges vid systolisk dysfunktion och SBP > 100 (våt och varm).
- Minskar lungstas utan att öka syrebehov hos hjärtat eller minska SV.

Nitroglycerin: Framför allt venös vasodilaterare.
Nitroprussid: Framför allt arteriell vasodilaterare. Vid svår hjärtsvikt och vid kraftigt ökad afterload—hypertensiv hjärtsvikt eller mitralisinsufficiens.
Nesiritide

Jonotroper: Ges vid systolisk dysfunktion och SBP < 100/sänkt njurfunktion (kall).
- Ges om diuretika och vasodilaterare ej fungerat mot lungödem.
- Levosimendan vid vänstersidig svikt utan betydande hypotension.
- Ökar risk för arytmier, medför högre dödlighet vid längre tids bruk. Takykardi ökar syrgaskonsumtionen i hjärtmuskulaturen mest av allt. Jonotroper är akutpreparat som snabbt bör sättas ut igen!

Dobutamin (syntetisk katekolamin)
Milrinone (fosfodiesterashämmare)
Levosimendan (jonotrop + vasodilaterande effekt). Jonotrop genom att sensitisera kontraktila proteiner i hjärtmuskelceller för Ca. Vasodilaterande genom att öppna K-kanaler i glatta muskelceller.

Vasokonstringerare: Vid systolisk dysfunktion och SBP < 85 (typ chock...)

Dopamin: I låga doser stimulerar det perifera dopaminerga receptorer och minskar perifer resistens. I högre doser stimuleras beta-adrenerga receptorer och ökar därmed kontraktilitet och CO.
Epinefrin
NE: Vanligast använda vasokonstriktorn.
Fenylefrin
Vasopressin

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!