Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Metoprololsuccinat (seloken ZOC).
-
Indikation: EF < 40% + symptom.
-
Tar bort adrenerg support till hjärtat: Kan därför förvärra vätskeretention. Optimera därför alltid diuretikabehandling så att patienten är i stabilt skick utan betydande vätskeretention och sätt in ACE-hämmare innan betablockare sätts in.
-
Vid akut svikt: Sällan indicerat i det akuta skedet. Sätt in när patienten är stabil. Kan dock ges till patient med akut svikt, hypertoni och takykardi.
-
Dosering: Öka långsamt dosen till nivåer som har visats ge positiva effekter beskrivna ovan.
- Biverkningar: Sänkt hjärtfrekvens, AV-block, symptomatisk hypotension, förvärrande av astma
-
Kontraindikationer: AV-block, bradykardi, signifikant astma bronchiale, svår instabil hjärtsvikt.
- Risk för övergående klinisk försämring vid behandlingsstart.

Digoxin

- Indikation: Systolisk VK-dysfunktion + förmaksflimmer
- Överväg även till patienter med tecken på hjärtsvikt trots behandling med ACE-hämmare och beta-blockare
- Smalt terapeutiskt fönster: Risk för överdosering med arytmier som följd.

Antikoagulantia

- Hjärtsviktspatienter har ökad risk för arteriella och venösa

tromboser. 1,3-2,4% risk för stroke per år tex. Minskad vänsterkammarfunktion tros öka risken för stas av blod och därmed bildandet av tromber i kamrarna.
-
Waran: Till patienter med hjärtsvikt + kroniskt eller paroxysmalt förmaksflimmer samt till patienter med hjärtsvikt och tidigare pulmonella eller systemiska embolier (stroke, TIA) . Ge även waran i 3 månader till  patienter med dokumenterad ischemisk kardiomyopati och nyligen genomgången hjärtinfarkt eller lungemboli. INR 2,0-3,0.
-
Acetylsalicylsyra: Till alla med hjärtsvikt för att förhindra hjärtinfarkt och död. 75mg dagligen.

Antiarrytmika

- Förmaksflimmer finns hos 15-30% av hjärtsviktspatienter och är en vanlig orsak till dekompensation.
-
Amiodarone (klass III antiarrytmikum) som har få eller inga negativa jonotropa eller proarrytmiska effekter. Används mot supraventrikulära arrytmier hos hjärtsviktspatienter.
- Amiodarone ökar digoxinhalter och förlänger INR. Man kan behöva minska digoxin och waran med upp till 50% vid insättning av läkemedlet.
- Hypertyreos, hypotyreos, lungfibros, hepatit är andra mer ovanliga biverkningar.

 

Angiotensinogen

Angiotensin I

Angiotensin II

Renin

ACE

ACE-hämmare

ARB

Vaso-konstriktion
Text Box: ↓Effektiv cirkulerande volym (detekteras som minskad NaCl-absorption i macula densa)

Juxtaglomer-ulära celler

Text Box: ↓Renalt perfusionstryck
Text Box: Beta1-adrenerg stimulering

Aldosteronfrisättning

K

ENaC

Na-retention/volymexpansion

K

ACE-I/ARB höjer K pga aldosteron-hämningen. Detta ger i sin tur en direkt stimulering av aldosteron-produktion från binjuren vilket gör att nivåerna åter stiger efter en tids behandling

Dessa 2 förvärrande effekter rättas till med hjälp av RAAS-blockad och betablockad.

Betablockerare

Hjärtsvikt

Aldosteronantagonister

Referenser

Hear failure and cor pulmonale. Mann, D. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 1443-1455 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Hjärtsvikt - kronisk. Andersson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=103 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!