Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Icke farmakologisk behandling

Pacemaker

- Biventrikulär pacing eller CRT (Cardiac Resynchronization Therapy). Kan även förses med defibrillaturfunktion (ICD) vid behov. ICD minskar risken för plötslig död vid dålig kammarfunktion, trots avsaknad av tidigare arytmier.
-
Indikationer: Patienter med NYHA klass III-IV trots fullgod medicinsk behandling  + EF < 35% + breddökade QRS (> 120ms).

Mekaniskt cirkulatoriskt stöd

- Vid kardiogen chock efter hjärtinfarkt.
- Under hjärtkirurgi för kardiogen chock.
- Exacerbation av kronisk hjärtsvikt
- Myokardit
- Vid > 2 jonotropa läkemedel , eller lång tids administrering av jonotroper ökar mortaliteten. Överväg tidigt byte till mekaniskt cirkulatoriskt stöd.
-
Typer: IABP (Internal Aortic Balloon Pump), centrifugalpumpar, axialflödespumpar, pulsatila pumpar.
- Finns i temporära former som ej tillåter mobilisering (används i dagar-veckor) och kontinuerliga former som tillåter mobilisering (tex i väntan på hjärttransplantation).
- Ballongpumpen är akutbehandling som kan sättas in inom 12h. Byts mot temporär pump, som sedan byts till långtidspump i väntan på hjärttransplantation...

Hjärttransplantation (HTX)

- Överväg som sista utväg om allt annat misslyckats.

Referenser

Hjärtsvikt - kronisk. Andersson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=103 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!