Sida 9 . Copyright Erik Boberg

Behandlingsstrategi—kronisk hjärtsvikt

Symptomatisk hjärtsvikt + reducerad EF

Diuretika + ACE-hämmare—titrera till klinisk stabilitet

Betablockare

Oval: Kvarstående symptom och tecken till svikt?

Ja

Nej

Lägg till aldosteronantagonist eller ARB

Kvarstående symptom?

Ja

Nej

Överväg digoxin, hydralazine/nitrat, LVAD, transplantation

QRS > 120ms?

Ja

Nej

Överväg CRT

EF i vänster kammare < 35%?

Ja

Nej

Ingen ytterligare behandling

Överväg ICD

Text Box: Förkortningar
CRT = Cardiac Resynchronization Therapy—En pacemaker som stimulerar båda kamrarna (istället för bara höger som vanliga pacemakers)
LVAD = Left Ventricular Assistant Device—Mekaniskt cirkulatoriskt stöd.
ICD = Implantable Cardioverter Defibrillator—En pacecmaker som reagerar på VT/VF och defibrillerar hjärtat automatiskt om dessa rytmer skulle uppstå.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!