Aortainsufficiens

Text Box: Backflöde av blod genom aortaklaffen under systole

Slagvolymen måste ökas för att bibehålla CO trots backflödet.

Akut: En ökad EDV ger en töjning av kammarväggen, vilket mha starlingkrafter kompenserar med en ökad kontraktilitet.
-
Detta är dock sällan tillräckligt och en akut insufficiens leder därför ofta till minskad CO och stas bakåt med förstorat vänster förmak.

Text Box: Det systoliska trycket ökar för att kompensera för minskningen i det diastoliska trycket som följer av backflödet genom aorta under diastole (medeltrycket skall hållas lika som innan). Pulstrycket ökar. Carotispuls kraftig.

Bradykardi eller perifer vaso-konstriktion

- Kan vara skadligt för patienten.
-
Ökar backflödet genom längre diastole och större motstånd mot utflöde under diastole(afterload).

Fysisk aktivitet

Klaras oftast av utan större problem då den minskar den diastoliska tiden (vilket minskar backflödande volym) och dilaterar muskelartärer (då det minskar den diastoliska tryckgradienten mellan aorta och vänster kammare).

Syrebehovet ökar på grund av hårdare hjärtarbete (högre tryck och större slagvolym) och hypertrofin av kammarväggen.

Minskat diastoliskt tryck och ökad väggspänning (dåligt för koronarkärlsperfusionen).
- Båda dessa faktorer
försämrar koronar-kärlsflödet och därmed syretillförseln till hjärtat.

Kronisk insufficiens kompenseras med en mycket effektivare kammardilatering.
- Eccentrisk hypertrofi

Vänsterkammarsvikt
Angina pectoris
Hjärtinfarkt

Text Box: Dekompensation
ESV ökar till följd av skadorna på myokardiet, vilket sänker slagvolymen och minskar blodtrycket. Detta försämrar koronarperfusionen och myokardiets välmående ytterligare. Trycken i vänster förmak och kammare ökar pga ökad ESV, vilket leder till lungödem och hypertension i lungkretsloppet (detta blir extra tydligt om vänsterkammardilatationen har resulterat i mitralisinsufficiens).

Ökad bakåtflödande volym

Vanl 20-80ml, max 200ml per slag.
-
Bestäms av öppningsarean och tryckdifferensen (PAo – PVF skapas pga att aortatrycket minskar i långsammare takt än kammartrycket efter systole) under diastole.
-
Den diastoliska durationen påverkar också hur stor den bakåtflödande volymen blir.

Orsaker

- Isolerad insufficiens (dessa ger akut insuff): Aortadissektion, (Marfans syndrom), endokardit
- Tillsammans med aortastenos.
-
Kan debutera med svår hjärtsvikt

Blåsljud

- Diastoliskt, kraftigast tidigt i diastole.
- Högfrekvent, duschande
- PM I2dx:
Utstrålning till vä sternumkanten, även till apex vid kroniskt.

Text Box: Insufficiens

Referenser

Aortic regurgitation. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 200-201 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
Blåsljud, kardiella. Andersson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=212 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)
The Heart. Schoen, FJ; Mitchell, RN. Basic Pathology: 379-420 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!