Mitralisinsufficiens

- Orsakar volymbelastning på vänstra hjärtat, och därmed förmaket.
-
Volymbelastningen beror av backflödet (regurgitationen) som kan vara upp till 80% av slagvolymen.

För att upprätthålla CO trots backflödet ökas den ventrikulära fyllnaden .
- Detta ger en snabbare fyllnad under början av diastole och ett
tredje hjärtljud .

För att pumpa ut den ökade volymen arbetar ventrikeln under högre spänning (Laplace lag).
- Detta
sliter på myokardiet och ger på sikt hjärtsvikt.

Hjärtsvikten dilaterar vänster kammare vilket förvärrar backflödet genom att töja ut  mitralis och orsakar därmed en ond cirkel.

Text Box: Insufficiens
Text Box: Förmaket töjs ut på grund av backflödet. Detta flyttar på den posteriora fliken i mitralisklaffen och förvärrar därmed insufficiensen. En annan ond cirkel.

Orsaker

- Sjukdomar i klaffens flikar (som förstör valvet)
-
Felställning av de strukturer som stödjer klaffen (aorta, mitralis annulus, sentrådar, papillarismusklerna, fria ventrikelväggen) utan primära fel på själva flikarna.
-
Kan orsakas av (förutom nedan nämnda tillstånd) kranskärlssjukdom (eller ischemi av annan orsak) som kan få sentrådar eller papillarismuskler att ruptera samt försämrar kontraktionen i ventrikeln.
-
Akut (ruptur i chordae) eller kroniskt (ärrbildning på och tillbakadragning av flikarna)

Kronisk mitralisinsufficiens

- Tillståndet utvecklas gradvis.
- Vänster förmak dilateras
på grund av backflödet (får ökad compliance) och trycket i förmaket ökar därmed inte så mycket trots den ökade volymen som trycks in dit under systole.
-
Lungödem och lunghypertension är därför ovanligt i det kroniska tillståndet, som kan gå symptomlöst under många år.

Akut mitralisinsufficiens

- Vid ruptur av en sentråd till klaffen eller endokardit till exempel.
- Backflödet kommer så hastigt på att
förmakets compliance inte hinner höjas .
-
Då ökar trycket i vänster förmak till nästan samma nivå som kammartrycket. Detta kan ge akuta lungödem som blir mycket farliga för patienten.
-
Kontraktionskraften hos förmaket ökar också markant (pga den begränsade volymökningen – starling). Detta ger ett fjärde hjärtljud .

Hur stort backflödet blir beror av

- Storleken på öppningen i klaffen under systole
-
Tryckgradienten från kammare till förmak under systole.
-
Systoliska resp diastoliska durationen

Pulmonell hypertension, lungödem, högersidig hjärtsvikt

- PGA stas bakåt, ffa vid akut insufficiens
- Ger hempotys pga vidgade lungvener som spricker.
- Trycket i lilla kretsloppet ökar vilket ger högerkammarbelastning och högerkammarsvikt.

Blåsljud

- Pansystoliskt oftast
-
Sträv karaktär
-
PM apex: Utstrålning till vä axill

Förmaksflimmer

Vänstersidig Hjärtsvikt

Referenser

Blåsljud, kardiella. Andersson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=212 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)
Mitral regurgitation. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 196-197 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
The Heart. Schoen, FJ; Mitchell, RN. Basic Pathology: 379-420 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!