Mitralisstenos

Text Box: Stenos

Orsaker

- Reumatisk hjärtsjukdom: Orsakar 99% av alla mitralisstenoser.
- Andra orsaker är tumörer, bakterieinfektion, kalcifiering och tromber.

↑Tryck i vänster förmak ger dilatation av detta. Ses på EKG som P mitrale (bifasisk, breddökad P-våg i hö-sidiga avledningar)

Stas bakåt pga trycket: Ger ökat tryck i lilla kretsloppet och risk för lungödem med dyspné.
- Stasen i lungornas vener kan orsaka bristningar i dem, vilket leder till hemoptys.

Fyllnad av vänster kammare under diastole: Pga stenosen.
- Ju
sämre fyllnaden blir desto högre blir trycket i förmaket

Risk för förmaksflimmer: Pga dilateringen ökar risken för flimmer.
- Förmakskontraktionen försvinner då , vilket försämrar kammarfyllnaden

↓Diastolisk tid: När HR hår upp förkortas diastole och fyllnaden av vä kammare försämras ytterligare

Cardiac Output: Försämrar syretillförseln till perifer vävnad. Gör patienten trött.

Fysisk ansträngning: Ökar behovet av CO till perifer vävnad och ökar därmed HR. Diastole förkortas.

Blåsljud

- Diastoliskt: Ökande i frekvens mot slutdiastole pga förmakskontraktionen, då denna ökar flödet genom klaffen.
- PM över apex: Hörs bäst med pat liggandes på sidan och med stetoskopets klocka.

Text Box: Högerkammarsvikt: Fås om trycket fortplantas tillbaka till högra kammaren och ger en belatning.

Förmakstromber: Ger risk för systemiska embolier vilka leder till tex stroke.

Referenser

Blåsljud, kardiella. Andersson, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=212 (Läst: 2013-01-08) (Internetmedicins redaktion)
Mitral stenosis. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 194-195 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
The Heart. Schoen, FJ; Mitchell, RN. Basic Pathology: 379-420 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!