Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Intrauterin cirkulation

Artärblod med mat och syre från modern

Ductus venosus: Bypass av portacirk från v umbilicalis till v cava inf

- 10-15% av höger kammares CO går till lungorna. Hög resistens i lungkretsloppet.
- Resten av hö kammares CO går via öppet foramen ovale till vä förmak och via öppen ductus arteriosus till aorta
- På något magiskt sätt tycks

Foramen ovale (FO)

Lungcirkulation: Endast 10-15% av hö CO. Hör resistens intrauterint.

Syrerikt blod till hjärnan

Ductus arteriosus (DA)

Navelartär med syrefattigt blod (oftast 2 st, här visas endast 1)

Navelartärer

Cirkulatoriska förändringar vid födelsen

Lungcirkulationen

- Lungarterioler har en tjock vägg som normalt regredierar inom 6-8 veckor efter födseln. Detta minskar deras resistens.
- Tjockleken uppstår i slutet av graviditeten när arteriolerna och deras väggar växer till. Ett prematurt barn har alltså tunnare väggar än ett fullgånget och kommer att få en snabbare resistensminskning efter födseln.
- Lungorna öppnas för luft och alveolerna luftfylls vid födseln. Detta ökar pO2 i alveolerna, vilket ju som bekant stimulerar lungkärlen till dilatation . Ytterligare minskad resistens.

Foramen ovale

- Det öppna foramen ovale har formen av en ”flapp” som stänger sig när trycket i vänster förmak ökar efter födseln.
- Att trycket i vä förmak ökar
beror på att lungcirkulationen ökar.

Ductus arteriosus

- Hålls öppen mha aktiv PGE2-bildning: Efter födseln sjunker känsligheten för PGE2 hos ductus och syresaturationen ökar systemiskt. Detta stänger ductus.
- Stänger sig 12h efter födseln:
Första timmen går flödet i båda riktningar pga kvarvarande hög resistens i lungkretsloppet. När resistensen sedan sjunker uppstår en vä-höger shunt genom ductus, fram tills att den stänger sig.
- Hos ett 10v för tidigt barn
50h efter födseln.

Arteria och vena umbilicalis

- Skall stänga sig!

Venblod som transporterar koldioxid och slaggprodukter till modern för ventilering och omhändertagande!

Fetal cirkulation i hjärtat

majoriteten av syrerika blodet från placentan gå via foramen ovale , medan majoriteten av syrefattiga blodet från fostrets v cava inf går via HK PA DA Aorta

Navelven med syrerikt blod

Fostrets urin: Blir del av fostervattnet och sväljs åter av fostret så småningom.
- Fostret renar sitt blod via placenta , inte via sina egna njurar. Trots adekvat funktion.

Till vä arm

Referenser

Fetal and neonatal physiology. Jones, E; DeCherney, A. Medical Physiology: 1190-1208 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)
Hjärtsjukdomar. Pesonen, E. Barnmedicin: 321-342 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!