Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Bröstförändringars anatomi

Fibroadenos

- Vanligaste orsaken till knölar i bröstet på kvinnor i fertil ålder.
- Leder ofta till
cykliskt varierande smärta (i samband med menstruationer)
- Måste
diagnosticeras enligt trestegsmetoden beskriven nedan då det kan förväxlas med cancer.
- Kräver ingen behandling.

Fibroadenom

- Vanligaste benigna tumören i kvinnans bröst.
- Absolut eller relativ
ökning av östrogenhalten tros ligga bakom (delvis).
- Högsta incidensen i 30-årsåldern.
- Morfologi:
Diskret, ensam, fritt mobil nod som är 1-10cm i diameter. Fast konsistens, enhetlig, vit snittyta med mjuka gulrosa fläckar motsvarande körtelrika områden. Stödjecellerna är monoklonala och är den del av tumören som utgör neoplasin.
- De kan
förstoras sent i menstruationscykeln och under graviditet . De kan tillbakabildas och kalcifieras efter menopaus .
- Kan vara
flera eller större , men detta är ovanligt .
- De
utvecklas nästan aldrig till maligna förändringar.
- Kan
opereras bort om kvinnan är orolig .

Intraduktalt papillom

- Papillär utväxt inne i en körtelgång . Oftast solitära förändringar i principiella laktiferösa gångarna eller sinusarna. <1cm i diameter . Delikata förgrenade utväxter inne i en dilaterad gång eller cysta.
- Visar sig kliniskt då: Serösa eller blodiga flytningar från bröstvårtan uppstår. Man ser en liten subareolar tumör med ett par millimeter i diameter. Eller sällsynt pga indragning av bröstvårtan.
- I vissa fall är förändringarna flera och kan då utvecklas till maligna tumörer. Detta sker nästan aldrig om förändringen är solitär.
- Vid diagnosticering måste papillärt karcinom uteslutas. Detta görs genom biopsi som i de maligna fallen visar svår cytologisk atypi och i dessa fall även saknar myoepitelial komponent.
- En galaktografi ska även utföras. När förändringen lokaliserats ska den tas bort för att avlägsna blödningskkällan .

Mastit

- Bakterier tar sig in genom bröstgångarna , när sekretet är förtjockat, genom sprickor i bröstvårtorna (som oftast uppstår under de tidiga veckorna av amning) eller via olika former av dermatit i bröstvårtorna.
- Stafylokocker: kan ge upphov enstaka eller multipla abscesser. Behöver då kirurgisk dränering.
- De är vanligen små , men kan vara stora och läker med ärrbildning och bildning av förhårdning som följd.
- Streptokocker: Infektionen sprider sig i hela bröstet, orsakar smärta, markerad svullnad och ömhet.

Läkning av dessa infektioner skapar sällan förhårdnader.
- Behandling: Mastit som uppkommit i samband med amning ska behandlas med urmjölkning av brösten . Oxytocin kan användas vid begynnande mastit eller mjölkstockning (stimulerar till mjölkutsöndring, tas som nässpray). I övrigt behandling med antibiotika (tex flukloxacillin eller erytromycin).
- Inflammatorisk bröstcancer kan likna mastit i symptomen och ordentlig utredning bör göras om inte inflammationen försvinner efterovan nämnd behandling. Remittera frikostigt till specialist.

Mastit, abscess

10%

10%

Pagets sjukdom
Invasiva karcinom (frekvens)

- Körtelgångskarcinom (70-80%)
-
Lobulärt karcinom (<20%)
-
Medullärt karcinom (<1%)
-
Inflammatoriskt (ovanliga)
- Kolloida (mucinösa) (ovanliga)
-
Tubulära (ovanliga)

50%

10%

20%

Karcinom

Lokalisation

Kvadranternas och centrums frekvenser av karcinom ges av procenttalen i bilden.

Metastasering

- 40% av tumörerna som man finner som palpabla massor har spridit sig till lokala lymfkörtlar.
- Mindre än 15% av de tumörer som hittas vid mammografi har spridit sig.
- Tumörer i de
yttre kvadranterna och centrala tumörer sprider sig oftast till axillära lymfkörtlar .
- De
inre kvadranternas tumörer sprider sig till knutor längs med de inre bröstartärerna
- Efter att de ovan nämnda knutorna involverats kan spridningen gå till supraklavikulära lymfknutor , men dessa kan även vara den första spridningsplatsen.
- Mer avlägsen,
hematogen spridning uppstår till slut och nästan alla kroppens organ kan involveras. Lungor, skelett, lever och binjurar är extra omtyckta av tumörerna. Något ovanligare är hjärna, mjälte och hypofys .
- Metastaserna kan uppkomma flera år efter terapeutisk kontroll av den primära tumören. För varje friskt år efter behandling minskar dock denna risk.

Infektion

Benigna tumörer

Inflammatorisk cancer

Peau d orange

Inverterad bröstvårta

Referenser

The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!