Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Förstadier till cancer

DCIS (Duktal Cancer In Situ)

- Uppstår vanligen i terminala gångens lobulära enhet.
- Fyller och formförändrar lobuli.
- Många
olika histologiska utseenden .
- Upptäcks mycket oftare hos populationer som screenas än hos de som inte screenas då det rätt sällan ger upphov till palpabla massor. Kalcifieringar av nekrotiskt skräp i förändringarna syns väl på mammografi.
- Kan ge upphov till
palpabla massor eller flytningar från bröstet.
- 97% långtidsöverlevnad ses efter enkel mastektomi .
- Behandling
innefattar även strålning och i vissa fall antiöstrogener för att minska återfallsrisken.
- Vissa får
”oförklarliga” metastaseringar , då troligen ofta pga små områden med invasion som inte först upptäcktes.
- En tredjedel av de kvinnor med låggradig DCIS som inte får behandling kommer att få en vidareutveckling till invasivt karcinom .

Pagets sjukdom

- DCIS som sprider sig längs med körtelgångarna in i huden i bröstvårtan.
- Epitelbarriären bryts och
extracellulärvätska kan tränga fram på ytan.
- Ett skropbildande exsudat ses unilateralt över bröstvårtan och vårtgården.
- I 50% av fallen finns ett underliggande invasivt karcinom. Detta bestämmer prognosen för sjukdomen som inte påverkas av pagets sjukdom i sig.

LCIS (Lobulär Cancer In Situ)

- Uniformt histologiskt utseende . Cellerna sitter i löst sammansatta kluster i kanaler och lobuli.
- Bildar inte massor (som kan ses på röntgen eller palperas) och kalcifieras sällan. LCIS upptäcks därför

Maligna bröstförändringars patologi

Tumörtyp

Hormonreceptorer (östrogen/progesteron)

Överuttryck av HER2/NEU

Andel av karcinomen

Invasivt körtelgångskarcinom

­ Innefattar alla tumörer som inte kan grupperas på annat sätt. Tumören uppstår alltså inte specifikt från körtelgångsystemet.

- 70-80% av karcinomen faller i denna grupp.

- DCIS associeras ofta med denna typ av cancer. Även LCIS i vissa fall.

- Heterogent histologiskt utseende. Celler som bildar väutvecklade körteltubuli till flak av anaplastiska celler. Oregelbundna marginaler.

- Gropbildning i huden, tillbakadragning av bröstvårtan eller fastväxning till bröstväggen kan bli resultat av avancerade tumörer.

2/3

1/3

70-80%

Inflammatoriskt karcinom

- Förstorat, svullet, rodnat bröst. Vanligen utan palpabel massa.

- Lågt differentierat underliggande karcinom och invaderar bröstparenkymet diffust.

- Karcinomet blockerar flertalet dermala lymfgångar och orsakar bröstets utseende.

- ”Riktig” Inflammation är vanligen minimal eller helt frånvarande.

- Mycket dålig prognos. Tumören har ofta metastaserat.

 

 

Ovanligt

Invasivt lobulärt karcinom

- Celler som är morfologiskt identiska med de som LCIS består av.

- 2/3 av fallen associeras med sammanhängande LCIS.

- Cellerna bildar ett mönster liknande måltavlor då de omringar körtelgångar i bröstet.

- Vanligen visar de sig som palpabla massor eller mammografidensiteter, men en stor del har diffus invadering och kan vara kliniskt ockulta.

- Metastasering sker till cerebrospinalvätskan, serosala ytor, GI-trakten, ovarierna, uterus och benmärgen.

Nästan alla tumörer

Mycket ovanligt

<20%

Medullärt karcinom

- Flak av anaplastiska celler med väldefinierade kanter.

- Kan misstas för fibroadenom.

- En högre frekvens av dessa karcinom ses hos kvinnor med BRCA1-mutationer, men de flesta patienter med denna typ av karcinom saknar mutationen.

Saknar i de flesta fall

Inget överuttryck i de flesta fall

<1%

Kolloida (mucinösa) karcinom

- Skapar stora mängder cellulärt mucin som tränger in i omgivande stroma.

- Väl inringade massor som kan misstas för fibrioadenom.

- Mjuka och gelatinlika.

De flesta

I sällsynta fall

Ovanlig subtyp

Tubulära karcinom

- Bildar sällan palpabla massor, men utgör 10% av de invasiva karcinom mindre än 1cm i diameter som hittas med mammografisk screening.

- Välutvecklade tubuli med låggradiga kärnor (mikroskopiskt).

- Metastaser till lymfknutor är sällsynta och prognosen är mycket bra.

Nästan alla

Mycket ovanligt

 

Gemensamma förändringar: Adherens till pectoralismuskulaturen eller djupa fascian i bröstkorgsväggen. Adherens till överliggande hud som skapar indragningar eller gropar i huden eller bröstvårtan. Viktigt första tecken på tumör i många fall.

Referenser

The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!