Sida 5 . Copyright Erik Boberg

nästan alltid av en slump . Nästan ingen skillnad i incidens finns av den anledningen mellan mammografiscreenade och icke screenade populationer.
- En tredjedel av de drabbade får med tiden karcinom . De kan då drabba vilket som helst av brösten (till skillnad från cancern som följder DCIS).
- Behandling innebär noggrann uppföljning med radiologiska och kliniska undersökningar av båda brösten, eller bilateral mastektomi .

Referenser

The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!