Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Anatomi och patofysiologi

A subclavia sin

A axillaris

A brachialis

A radialis

A ulnaris

A iliaca externa

A femoralis profunda

A femoralis

A poplitea

A tibialis posterior

A dorsalis pedis

Aorta abdominalis

Aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens

A renalis

A carotis communis

Truncus brachiocephalicus

A carotis externa

A temporalis

A vertebralis

A basilaris

Circulus villisi

A tibialis anterior

A carotis interna

Embolus

- Vanligaste orsaken till akut ischemi .
- Orsakas av
förmaksflimmer , mural tromb pga akut hjärtinfarkt , hjärtväggsaneurysm. Alternativt kan embolus utgå från ett annat, mer proximalt, aterosklerotiskt plack.
- Typisk lokalisation:
Bifurkationer, särskilt den i a femoralis precis i ljumsknivå.
- Symptom: Momentant debuterande svår smärta, blekhet, pulslöshet, parestesi, pares (Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis—5P)

Tromb

- Den andra orsaken till akut ischemi.
- Beror på
ruptur av aterosklerotiskt plack med åtföljande ischemi.
- Ger liknande symptombild som vid embolus och tillstånden är ofta svåra att skilja åt kliniskt. I det klassiska fallet dock mer gradvis symptomdebut , över ett par timmar.

Från hjärtat , eller från ett proximalt arteriellt aterosklerotsiskt plack

Ateroskleros

- Gradvis progress av stenosering pga tillväxt av aterosklerotiskt plack.
- Symptom: Gradvis insättande, klassisk claudicatio intermittens . Begränsad gångsträcka, smärta försvinner rel snabbt i vila.
- Oftast
debut i vader . Vid iliaca-stenos dock tyngd- , trötthetskänsla i lår/gluteer vid trappgång tex.

Nikotin

Adrenalin, NE systemiskt

Vasokonstriktion

NO lokalt (normal respons)

Vasodilatation

CO

O2-bärande förmåga hos Hb

Vävnadsischemi

- Gangrän, hudnekroser
- Kroniska sår
- Smärta
- Kronisk infektion med systemisk spridning

Förmaksflimmer, aneurysm, perifert plack: Embolikällor.

Coarctatio aortae: Diffdiagnos vid extremitetsischemi

Blodflöde

Aterosklerotiska riskfaktorer

- Hypertoni
- Blodfettsrubbningar
- Övervikt/fetma
- Diabetes
- Rökning

Plack- tillväxt

Referenser

ASH Research Report: Smoking and Peripheral Arterial Disease. ASH. Action on smoking and health: 1-13 Volym 2014 2014
Perifera artärsjukdomar. Gottsäter, A; Mätzsch, T; Thulesius, H. Läkemedelsboken: 393-406 Utgåva 2014 - Läkemedelsverket: 2014 (Andersson Öhrvik, P; Hambn, C; Magnusson, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!