Sida 1 . Copyright Erik Boberg

1

3

2

Text Box: Ductus hepaticus sinister
Text Box: Vesica biliaris
Text Box: Ductus cysticus
Text Box: Ductus pancreaticus
Text Box: Ductus hepaticus dexter
Text Box: Ductus choledocus
Text Box: Duodenum
Text Box: Sfincter Oddi
Text Box: Ductus hepaticus communis

Kolesterolsten

1. När en bildad gallsten sätter sig i blåshalsen (collum), i dictus cysticus eller på någon annan plats i gallvägarna så får patienten pga av stasen och kontraktionerna hos den glatta muskulaturen ett gallstensanfall med akuta koliksmärtor.
- En sådan stas som täpper till utloppet från gallblåsan kan även ge en
obstruktiv cholecystit .

2. Gallstenar som sitter i de djupa gallvägarna ger en något annorlunda symptombild. Till följd av den gallstas som bildas kan patienten få kolangit eller ikterus (konjugerad hyperbilirubinemi).
- 90% av dessa är
sekundära , dvs har bildats i gallblåsan och vandrat ned via ductus cysticus.
- Resterande är
primära , dvs har bildats på plats.

3. Sätter sig gallstenen nere i närheten av sfincter Oddi så kan den dessutom täppa till utförsgången från pancreas (ductus pancreaticus) och därmed ge pancreatit.

Östrogen (graviditet och ev p-piller) ökar upptag och syntes av kolesterol i levern.  Detta ökar utsöndringen av kolesterol i gallan.

Fetma, snabb viktnedgång och behandling med clofibrat (ökar LPL-aktivitet och därmed konvertering av VLDL till LDL) är också associerat med ökad kolesterolsekretion i gallan.

Ärftlig försämrad gallsyre-syntes och –sekretion.

Övermättnad av gallan med kolesterol

Mikroutfällningar av kalciumsalter skapar ställen där stenarna kan bildas

Hypomobilitet i gallblåsan skapar stas , vilket underlättar stenbildning.
- Uppstår pga nedsatt CCK-stimulering av gallblåsan sekundärt till de orsakande tillstånden.

Hypersekretion av mukus fångar in kristallerna så att de kan aggregera till stenar

Graviditet , snabb viktminskning långvarig svält, ryggmärgsskada (oftast uppstår hypomobiliteten dock utan uppenbar orsak)

Förekomst av gallstenar (alla ger ej symptom)

- 40-åringar i Sverige: 25% av kvinnor, 12% av män
-
80-åringar i Sverige: 55% av kvinnor, 25% av män

Bakterier och gallsten

- E coli mfl frisätter beta-glukoronidas som dekonjugerar bilirubin (normalt konjugerat till glukoronsyra) så att det därmed förlorar vattenlöslighet och kan fällas ut som kalciumbilirubinat och bilda infektionsstenar
-
På kalciumbilirubinatet kan kolesterol fällas ut så att kolesterolstenar bildas
-
Kalciumbilirubinatet i sig är komponenten i pigmentstenar
- De pigmentstenar som bildas är ofta bruna.

-
Ev bidragande mekanism är att inflammation av gallblåsans väggar förändrar elektrolyttransporten över epitelet så att innehållet blir mindre surt. Surheten hos gallan skyddar normalt mot uppkomst av stenar.
-
Gallan normalt aseptisk , men man finner pos bakterieodlingar i 10-25% av gallblåsor som opererats ut vid cholecystektomi. Ännu vanligare om patienten har cholecystit.
- Oftast C perfringens och salmonella . Kan ge invasiv infektion i samband med kirurgi.

Patofysiologi—gallstenssjukdom

Typer av gallstenar

Kolesterolgallsten (80% av gallstenar)
Pigmentgallsten (20% av gallstenar)

- Beståndsdelar: Kolesterol (70%), bilirubin, kalcium, FA, TAG, proteiner, polysackarider

- Vanligast i västvärlden

- Innehåller 70% kolesterol

- Kolesterol hålls i lösning i gallan mha fosfolipider och gallsalter .

- Försämrad sammansättning av dessa lösningsämnen gör att kolesterolet övermättar gallan och fälls ut som stenar.

- Rödbruna eller svarta

- 2-5mm stora

- Innehåller <25% kolesterol

- Beståndsdelar: kalciumsalter av bilirubin + glykoproteiner (>50%)

- Vanliga i sydostasien

- Vid levercirros och hemolytiska sjukdomar blir dessa stenar vanligare. Då är de ofta svarta.

- Primära stenar i djupa gallvägarna är oftast pigmentstenar.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!