Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Reaction Level Scale (RLS) och Glascow Coma Scale (GCS)

Ger tonus åt flexorer, denna är överordnad och man har därför normalt något högre än tonus i flexorer.

Ger tonus åt extensorer.

Hämmande signaler från kortex på de båda kärnorna.

Nucleus ruber

Nucleus vestibularis lateralis

Smärtstimulering: Aktiverar båda kärnorna och den som förlorat sin hämning ger utslag i form av stereotypa böj- eller sträckrörelser.

Teorin bakom RLS-skalan

- Hjärnskada: Ger först påverkan på hämmande signaler till båda kärnor och man får flexorrörelser pga att n. Ruber är överordnad .
- Vid mer omfattande skada som involverar hjärnstammen och
häver n. Rubers funktion tar n vestibularis lateralis över och man får sträckrörelser.

- Summera poängen från de tre kategorierna: Max är 6 + 5 + 4 = 15p. Minimum är 3p.
- Intubera vid < 9p

Fallgropar

- En patient som inte kan tala får alltid som mest 10p.
- En förlamad patient har max 9p! Låg tröskel till medvetslös (!)???

Fördelar

- Internationellt använd och accepterad: Basen för de flesta studier som görs på medvetslösa.

RLS 1

- Vaken och orienterad. Svarar utan latens.

Vid medvetande

- Talar enstaka ord
- Ger blickkontakt/ följer med blicken
- Lyder en uppmaning
- Avvärjer smärta: Tar bort din hand när du smärtstimulerar

Om något av ovanstående är uppfyllt är personen vid medvetande.

RLS 2

- Vaken och orienterad. Svarar med latens.
- Oklar: Vet inte vem man är, var man befinner sig, eller vilket år/månad det är.
- Svårt dement person är kroniskt RLS 2.

RLS 3

- Somnolent eller mycket slö: Svarar endast på upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering

RLS 4

- Lokaliserar , men avvärjer ej smärta.
- För upp handen ovan mandibelnivå vid smärtstimulering i käkvinkeln
- För handen över medellinjen vid smärtstimulering i en hand

Medvetslös

- Överväg starkt intubering
- Om både böj– och sträckrörelser ses
blir patienten RLS 6, dvs det mest ”gynnsamma” svaret är det som räknas.
- Undantag är böjrörelser i handlederna vid sträckrörelse. Detta hör till sträckrörelsen.

RLS 5

- Undandragande rörelse vid smärta. Drar undan huvud eller arm vid smärtstimulering i respektive kroppsdel.

RLS 6

- Stereotyp böjrörelse vid smärtstimulering.
- Böjer mekaniskt armarna och benen (ofta liksidigt) med starkast reaktion i armbågsleden.

RLS 7

- Stereotyp sträckrörelse vid smärtstimulering.
- Sträcker mekaniskt i armbågar, knän och fotleder. Handlederna flekteras ofta vid denna rörelse.

RLS 8

- Ingen smärtreaktion

Glascow Coma Scale

 

Motorik
Verbalt
Ögon
6

Följer enkla uppmaningar

 

 

5

Avvärjer vid smärtstimuli

Alert och orienterad

 

4

Reagerar oriktat på smärta

Konfusorisk, desorienterad

Öppnar spontant ögonen

3

Stereotyp böjrörelse vd smärtstimulering

Talar osammanhängande

Öppnar på uppmaning

2

Stereotyp sträckrörelse vid smärtstimulering

Obegipligt mumlande

Öppnar vid smärtstimuli

1

Ingen reaktion på smärta

Inget tal

Öppnar inte alls

Referenser

ABCDE-konceptet. Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U. Akut medicin: 18-27 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2010 (Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!