Sida 1 . Copyright Erik Boberg

ABC

Medvetslös patient får ofta ofri luftväg då tungan faller tillbaka i svalget.

1. Lyft hakan, dra fram käken. Detta friar luftvägen genom att lyfta upp tungan från bakre farynx.
- Sug rent om det är skräp i svalget. Inspektera. Löständer eller annan främmande kropp?

3. Sätt en tub: Då behöver inte en person stå och hålla längre!
- Svalgtuben är bättre på att hålla luftvägen fri, men tolereras inte av en vaken pat pga kräkreflex.
- Kantarellen tolereras bättre.

Svalgtub

Kantarell

Andra orsaker till ofri luftväg

- Främmande kropp: Se ovan
- Anafylaxi med svullnad:
Behandla! Adrenalin IM 0,3mg.
- Epiglottit
- Trauma

Cyanos: Perifer kan bero på kärlkonstriktion och därmed förlångsammat flöde med ökad syreavgivning från Hb (AV syredifferens). Central tyder på sänkt saturation av Hb.

Hjärnstamspåverkan: Cheyne-Stokes, eller ataktisk andning.

Oregelbundna bröstkorgsrörelser: Främmande kropp, pneumothorax (ventil-) eller hemothorax försämrar ena lungans ventilation. Auskultera! Nedsatta andningsljud på den drabbade sidan.
- Överväg att sticka en nål (interkostalrum II-III) för att dränera drabbad sida!
-
Andningsdjup: Djup

Femoralispuls: SBP>65

Radialispuls: SBP>70-80

Carotispuls: SBP>50-60

Perifera ödem? Titta på ryggen (sakralt) på en sängliggande pat

Sänkt preload

- Blödning, sepsis (sent skede), ödem

A: Airway. Pat pratar? Känns andetagen?
B: Breathing. AF, andningsmönster, saturation
C: Cirkulation. Perifer cirk? Sviktande  BT?
Sänkt afterload

- Sepsis (tidigt skede med vasodilatation), anafylaxi

Sänkt kontraktilitet

- Hjärtsvikt, infarkt, stor lungemboli, endokardit, tamponad, arytmi

DO2
=
K
x
CO
x
SaO2
x
Hb

Delivery av O2 till perifer vövnad

andning vid acidos. Ytlig vid smärtpåverkan, stress.
- Frekvens: 12-20 normalt. Låg vid benzo-/opiatintox.
- Saturation: Titta på pulskurva el motsv så att du inte har ett falskt lågt värde.

Syrgas

- Vid misstanke om nedsatt saturation. Ge ordentligt! 15l på reservoarmask.
- KOL: Initialt 12-15l, då övervakningen är god. Sänk sedan... Blodgas!

Cardiac output: Något av ovan?

Saturation: Lungfunktion och andning?

Hb: Grav anemi/ hemolys?

En konstant.

Status / undersökningar

- Perifera pulsar: Se ovan, ger en hint om BT.
- Perifer färg: Cyanos. Pga låg CO eller låg SaO2.
- Perifer temp och kapillär återfyllnad: Kall och långsam (3-4s) om dålig CO.
- Buk, bäcken och lår: Inre blödning? AAA? Bäckenfraktur?
- Laktat: Stegring om dålig perifer

syresättning pga anaerob metabolism.
- BT: Sänkt av ovan givna anledningar?
- HR och rytm: Frekvens högre än SBP? Tecken på cirkulationssvikt och kompenserande takykardi. Oregelbunden rytm?
- Diures: Tar längre tid att få reda på. MAP (DBP + (SBP—DBP)/3) > 60-65 för adekvat njurperfusion.

Orsaker till sänkt BT

- Antingen pga sänkt CO eller sänkt perifer resistens (afterload)

Främmande kropp: Heimlich etc om vaken pat, försök hämta upp det om ovan stämbandsnivå. Om under, försök blås ned det i en av lungorna

- Tumör
- Blödning

Fortfarande ofri luftväg?

- Anestesin!

KOL/Astma med obstruktivitet. Inhalationer.

Neuromuskulär sjukdom: Svaga andningsmuskler

Trauma: Instabil bröstkorg, lungkontusion, hemothorax, pneumothorax, halsryggskada

AAA

Blödning i bäckenet

Sköldbrosk

Krikoidbrosk

Membranet! Gå igenom med nål, aspirera, skär upp med skalpell, in med liten tub.

Koniotomi

Referenser

ABCDE-konceptet. Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U. Akut medicin: 18-27 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2010 (Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!