Smärtduration

- Perforationer, rupturer, stensmärta: Någon timme sedan.
- Inflammationer: Utveckling under ett par timmar till flera dygn
- Blixtsnabbt ökande smärta (sekunder): Rupterande aortaaneurysm, mag-/tarmperforation, rupterad extrauterin graviditet. Ofta peritonitstatus.
- Snabbt ökande smärta (minuter): Gallsten, njursten, akut pankreatit, mesenteriekärlsocklusion, hög ileus. Ofta mjuk buk trots lokaliserad ömhet.
- Långsamt ökande smärta (timmar): Appendicit, kolecystit, divertikulit, salpingit, mesenterialvenstrombos. Muskelförsvar vid palpation.
- Kronisk inflammation, malignitet: Längre anamnes

Anamnes

- Smärtdebut: Plötsligt eller smygande?
- Smärtlokalisation: Var? Utstrålning? Avgränsbar eller diffus?
- Förlopp: Har smärtan flyttat på sig?  Gör det ont hela tiden? Sämre eller bättre? Finns det något som påverkar smärtan till det bättre eller sämre? Intermittent smärta som övergår i konstant är observandum och bör utredas.
- Smärtkaraktär: Intervallsmärta? Helt smärtfri mellan episoderna? Molande? Brännande? Värk? Krampande? VAS-skala.

Övrig anamnes

- Tidigare sjukdomar
- Läkemedel
- Förändrade avföringsvanor?
Blod i avföringen? Ökad/minskad frekvens/konsistens?
- Kräkningar: Blodiga? Mat? Galla?
- Miktionsbesvär? Sveda vid urinering? Blod i urinen?
- Infektionstecken: Feber, frossa?
- Rökning/alkohol
- Gynekologisk anamnes:
Regelbundna menstruationer? Tidigare gynekologiska besvär? Kan du vara gravid?

Övre högra kvadranten

- Cholecystit
- Cholangit
- Pancreatit
- Pneumoni/empyem
- Pleurit/pleurodyni
- Subdiafragmatisk abscess
- Hepatit
- Budd-Chiaris syndrom

Vänstra övre kvadranten

- Mjältinfarkt
- Mjältruptur
- Mjältabscess
- Gastrit
- Magsår
- Pancreatit
- Supradiafragmatisk abscess

Text Box: Epigastriet
- Ulcus
- Gastrit
- GERD
- Pancreatit
- Rupterat aortaaneurysm
- Esofagit
Text Box: Periumbilikalt
- Tidig appendicit
- Gastroenterit
- Tarmobstruktion
- Rupterat aortaaneurysm
Text Box: Högra nedre kvadranten (höger fossa iliaca)
- Appendicit
- Salpingit
- Inguinalbråck
- Ektopisk graviditet
- IBD (ffa Mb Crohn)
- Mesenterisk lymfadenit ("körtelbuk")
- Typhlit (inflammation i cecum, drabbar immunnedsatta)
Text Box: Vänstra nedre kvadranten (vänster fossa iliaca)
- Divertikulit
- Salpingit
- Ljumskbråck
- Ektopisk graviditet
- IBS
- IBD
- Sigmoidit
Text Box: Suprapubiskt
(Kolon, rektum, urinblåsa, prostata, kvinnliga genitalia)
Flanker (ryggsidan under revbensbågarna)

- Nefrolithiasis (njursten)
- Pyelonefrit
- Pneumoni/pleurit

Diffust lokaliserad smärta

- Gastroenterit
- Mesenterisk ischemi
- Tarmobstruktion
- IBS
- Peritonit
- Diabetes
- Malaria
- Familjär medelhavsfeber
- Metabola sjukdomar

De vanligaste kirurgiska differential-diagnoserna vid akut buksmärta

- Gallstensanfall
- Cholecystit
- Cholangit
- Njurstensanfall
- Appendicit
- Divertikulit
- Ulcussjukdom (med eller utan perforation)
- Malignitet
- Leversjukdom
- Pancreatit
- Ileus
- Colon irritabile (IBS)
- Bukaortaaneurysm (ruptur)
- Bukaortadissektion

Andra differentialdiagnoser

- Medicinska: Särskilt om patient med buksmärta saknar kliniskt bukstatus, men har påverkat allmäntillstånd/EKG/labbprover som tecken till sjukdom.
- Gynekologiska: Kvinnor i fertil ålder med låga buksmärtor bör alltid bedömas av gynekologom inte annan uppenbar orsak föreligger! Detta gäller även alla kvinnor med misstänkt gynekologisk etiologi.

Buksmärta

- Psykiatriska sjukdomar

Utstrålning

- Mot ryggen: Pankreatit
- Mot ljumskarna: Uretersten
- Mot skuldrorna: Diafragmaretning, pga gallsten eller blödning

Smärtvandring
- Från hela buken mot höger fossa: Appendicit

Referenser

Akut buk. Axelson, J; Thorlacius, H. Kirurgi: 381-392 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!